Seznam licencovaných elektronických zdrojů (EIZ) je přístupný zdarma pro studenty a zaměstnance Slezské univerzity v Opavě. Práce s placenými databázemi je možná ze všech počítačů připojených v síti SU.  Pro přístup z počítačů nacházejících se mimo univerzitní síť (mimo knihovnu, univerzitu, koleje) je nutné si nastavit proxy server, nebo se přihlásit pomocí tlačítka přihlášení shibboleth. Využít můžete také přístup prostřednictvím služby Infozdroje.cz. Vstupem do cílového zdroje uživatel prohlašuje, že byl seznámen a zavazuje se dodržovat Zásady pro užívání EIZ.

 

NÁZEV DATABÁZE

ZAMĚŘENÍ / TYP 

VZDÁLENÝ PŘÍSTUP

American Physical Society e-Journals (APS)

Databáze obsahuje plné texty článků z českých novin a časopisů, přepisy rozhlasových a televizních pořadů a vybrané novinky ze zpravodajských a informačních portálů. 

fyzika

plnotextová

nastavení proxy server 

ANNO

ANNO je virtuální novinová čítárna rakouské národní knihovny. Můžete zde procházet a číst online v historických rakouských novinách a časopisech.

historie

plnotextová

volně přístupná
Bibliographia medica Čechoslovaca

Databáze registruje v odvětví lékařství a zdravotnictví veškerou odbornou a slovenských autorů v zahraničí. Tematicky se báze zaměřuje na lékařství a zdravotnictví a související problematiku ostatních oborů, literaturu vydávanou na území ČR a SR, jakož i odborné práce českých 

zdravotnictví

plnotextová
bibliografická

volně přístupná
BOOKPORT

Multioborová databáze e-knih (medicína, psychologie a pedagogika, bussines, technika)

multioborová

E-knihy

přihlášení EduID


EBSCO
Megazdroj časopiseckých titulů a specializovaných bibliografických i abstraktových bází nabízených v několika předmětových kolekcích: 

více databází

plnotextová
bibliografická

přihlášení shibboleth

nastavení proxy server

 • Academic Search Complete
  Odborná multioborová databáze obsahující přes 8 500 plnotextových periodik a dalších publikací, včetně monografií, zpráv a sborníků z konferencí. 

multioborová

plnotextová

přihlášení shibboleth

nastavení proxy server

obchod

plnotextová

přihlášení shibboleth

nastavení proxy server 

multioborová

plnotextová

přihlášení shibboleth

nastavení proxy server 

 • EBSCO eBooks
  Kolekce obsahuje 801 e-knih. Ke knihám je umožněn také přístup z rozhraní online katalogu.

multioborová

E-knihy

přihlášení shibboleth
nastavení proxy server 
 • GreenFILE
  Obsahuje informace o všech aspektech lidského působení na životní
  prostředí. 

životní prostředí

plnotextová

přihlášení shibboleth

nastavení proxy server

knihovnictví

bibliografická

přihlášení shibboleth

nastavení proxy server 

 • Regional Business News
  Databáze komplexně pokrývá plné texty regionálních obchodně zaměřených publikací. 

obchod

plnotextová

přihlášení shibboleth

nastavení proxy server

FinLit
Dokumentace významných domácích i zahraničních odborných článků z oblasti působnosti Ministerstva financí. 

ekonomika
finance

bibliografická

volně přístupná
Google Scholar
Vyhledávací služba, která obsahuje dokumenty z vědeckých časopisů, internetových archívů a sídel vědeckých společností. Podporuje službu ScholarSFX, která slouží k propojení výsledků vyhledávání s plnými texty v placených databázích SU. 

multioborová

plnotextová


v nastavení zvolte
"knihovní odkazy"
a zapište "Slezská
univerzita v Opavě"
IOPscience

IOP (Institute of Physics) je mezinárodní organizací cílící na prohloubení znalostí a využití poznatků z fyziky. 

fyzika

plnotextová

nastavení proxy server 
JSTOR

Základní výzkumy a publikace v oborech ekonomika, dějiny, politická věda, sociologie a základní tituly v nových disciplínách jako jsou ekonomika, historie, archeologie ad.

humanitní
obory

plnotextová


přihlášení shibboleth
nastavení proxy server
Literature Resource Center (Gale)

Databáze představuje literaturu jako obor lidské činnosti, který je ovlivňován jinými disciplínami a který sám tyto disciplíny také ovlivňuje. 

literární věda
literatura

plnotextová
bibliografická

nastavení proxy server
MEDILNE (PubMed)

PubMed je volně přístupné rozhraní k databázi MEDLINE, která obsahuje citace a abstrakta biomedicínských odborných článků. U většiny článků je i odkaz na plný text, ten však již může být zpoplatněn.

biomedicínská 
literatura

plnotextová
bibliografická

volně přístupná
MEDVIK

Databáze obsahuje publikace z lékařských a zdravotnických oborů vydaných v České republice a Československu, nebo napsaných českými autory od roku 1947.  Dále zahrnuje údaje o slovenské lékařské literatuře do roku 1996.

lékařství

bibliografická

volně přístupná
Oborová brána Knihovnictví a informační 
věda - KIV

Oborová brána je určena především pro zabezpečení informačních potřeb knihovníků a informačních pracovníků, studentů a pedagogů.

knihovnictví 
a informační
věda

plnotextová
bibliografická

na stránce KIV odkaz
"přihlásit se"

OECD iLibrary
On-line knihovna Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která obsahuje vlastní knihy, články, statistiky a je vstupní branou do analýz a dat OECD. 

socio-
ekonomická 
statická data

plnotextová

přihlášení shibboleth

nastavení proxy server

ProQuest Ebook Central

Kolekce obsahuje 140 e-knih. Ke knihám je umožněn také přístup z rozhraní online katalogu.

multioborová

E-knihy

přihlášení shibboleth
nastavení proxy server

ScienceDirect
Přední vědecká plnotextová databáze poskytující přístup do časopisů, knih a referenčních děl vydaných společností Elsevier. 

ekonomika
biologie
informatika
umění ad.

plnotextová

přihlášení shibboleth
nastavení proxy server

Scopus
Největší souhrnná citační databáze recenzované literatury, vědeckých časopisů, knih a sborníků konferencí. Komplexní přehled o výsledcích světového výzkumu v oblasti vědy, techniky, medicíny, společenských věd, umění a humanitních věd.

multioborová

bibliografická
(citační)

přihlášení shibboleth
nastavení proxy server

SpringerLink
Rozsáhlá plnotextová databáze online vědeckých časopisů, knih a referenčních děl z oblasti vědy, techniky a medicíny.

multioborová

plnotextová


přihlášení shibboleth
nastavení proxy server

Web of Science
Světově proslulá bibliografická a citační databáze pokrývající tisíce vědeckých časopisů, rozsáhlou sbírku knih a sborníků z konferencí napříč obory vědy a techniky i humanitní a společenské vědy. Informace o publikacích jsou včetně abstraktu a citovaných referencí. Tato databáze umožňuje vyhledávání a sledování vědeckých článků z hlediska citovanosti, citovaných zdrojů, autorů či impakt faktoru časopisu. 

multioborová

bibliografická

přihlášení shibboleth
nastavení proxy server