Seznam licencovaných elektronických zdrojů (EIZ) je přístupný zdarma pro studenty a zaměstnance Slezské univerzity. Práce s placenými databázemi je možná ze všech počítačů připojených v síti SU.  Pro přístup z počítačů nacházejících se mimo univerzitní síť (mimo knihovnu, univerzitu, koleje) je nutné si nastavit proxy server, nebo se přihlásit (u databází, které toto umožňují) pomocí tlačítka přihlášení EduID (přihlášení CRO přihlaš. jménem a heslem). Vstupem do cílového zdroje uživatel prohlašuje, že byl seznámen a zavazuje se dodržovat Zásady pro užívání EIZ.

 

NÁZEV DATABÁZE

ZAMĚŘENÍ / TYP 

VZDÁLENÝ PŘÍSTUP

American Physical Society e-Journals (APS)

Plnotextová databáze článků z periodik produkovaných American Physical society. Jedná se o vysoce ceněné zdroje z oblasti fyziky.

fyzika
fulltext

proxy server 

ANNO

ANNO je virtuální novinová čítárna rakouské národní knihovny. Můžete zde procházet a číst online v historických rakouských novinách a časopisech, kterých je zde přes 26 milionů. 

historický denní tisk
fulltext

volně přístupná

Bibliographia medica Čechoslovaca

Databáze BMČ v rámci Národní lékařské knihovny nabízí registr odborné lékařské literatury vydávané na území ČR a SR (SR do roku 2001) a také odborné práce českých a slovenských autorů vydávané v zahraničí.

zdravotnictví
fulltext
bibliografie

volně přístupná

BOOKPORT

Bohatá multioborová databáze e-knih vydávaných nakladatelstvím Grada z oborů: Medicína, psychologie a pedagogika, business a technika. Tituly z této databáze jsou přímo přístupné také z elektronického knihovního katalogu a také v aplikaci pro Android a iOS.

multioborová
fulltext
e-knihy


přihlášení EduID


EBSCO

Rozsáhlý zdroj mnoha titulů periodik a specializovaných bibliografických a abstraktových bází nabízených v několika tematických kolekcích: 

multioborová
fulltext


přihlášení EduID


 • Academic Search Complete

  Odborná multioborová databáze obsahující přes 8 500 plnotextových periodik a dalších publikací, včetně monografií, zpráv a sborníků z konferencí. 

multioborová
fulltext


přihlášení EduID


 • Business Source Complete

  Světově uznávaná odborná databáze obsahující tisíce odborných časopisů zaměřených na obchod. 

obchod
fulltext


přihlášení EduID

 

 • EBSCO eBooks

  Plné verze odborných elektronických knih. Ke knihám je umožněn také přístup z rozhraní online katalogu.

multioborová
fulltext
e-knihy

přihlášení EduID
 
 • GreenFILE

  Databáze zaměřená na odborné články z oblasti ekologie.

životní prostředí
fulltext


přihlášení EduID


knihovnictví
informační věda
fulltext


přihlášení EduID


 • Regional Business News

  Databáze komplexně pokrývá plné texty regionálních publikací, zejména z USA, zaměřených na obchod a ekonomiku. 

obchod
fulltext


přihlášení EduID


 • Math SciNET

  Databáze nabízející přístup k recenzím, abstraktům a bibliografickým informacím k odborné literatuře z oblasti matematických věd.

matematika
bibliografie

přihlášení EduID


Google Scholar

Vyhledávací služba obsahující dokumenty a citační rejstříky, která podporuje službu ScholarSFX, která může sloužit mimo jiné i k propojení výsledků vyhledávání s plnými texty v databázích, jež má SU předplaceny.

multioborová
fulltext
bibliografie


volně přístupná

IOPscience

Obsáhlá a renomovaná databáze periodik a e-knih ze všech odvětví fyziky.

fyzika
fulltext
e-knihy

přihlášení EduID

JSTOR

Rozsáhlá databáze článků a publikací z oborů: ekonomika, dějiny, politická věda, sociologie, ekonomika, historie, archeologie a další.

multioborová
fulltext


přihlášení EduID

Literature Resource Center (Gale)

Databáze odborných článků z oboru literární věda.

literární věda
literatura
fulltext
bibliografie

proxy server

PubMed - National Library of Medicine

Databáze odborných medicinských článků spravovaná ministerstvem zdravotnictví USA.

biomedicínská 
literatura
fulltext
bibliografie

volně přístupná

MEDVIK

Databáze obsahuje publikace z lékařských a zdravotnických oborů vydaných v České republice a Československu, nebo napsaných českými autory od roku 1947.  Dále zahrnuje údaje o slovenské lékařské literatuře do roku 1996.

lékařství
bibliografie

volně přístupná

Oborová brána Knihovnictví a informační 
věda - KIV

Oborová brána je určena především pro zabezpečení informačních potřeb knihovníků a informačních pracovníků, studentů a pedagogů.

knihovnictví 
a informační
věda
fulltext
bibliografie

volně přístupná

OECD iLibrary

On-line knihovna Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která obsahuje vlastní knihy, články, statistiky a je vstupní branou do analýz a dat OECD. 

socio-
ekonomická 
statická data
fulltext

přihlášení EduID 


ProQuest Ebook Central

Kolekce obsahuje 140 e-knih. Ke knihám je umožněn také přístup z rozhraní online katalogu.

multioborová
E-knihy

přihlášení EduID

ScienceDirect

Přední vědecká plnotextová databáze poskytující přístup do časopisů, knih a referenčních děl vydaných společností Elsevier. 

ekonomie
biologie
informatika
umění ad.
fulltext

přihlášení EduID

Scopus

Největší souhrnná citační databáze recenzované literatury, vědeckých časopisů, knih a sborníků konferencí. Komplexní přehled o výsledcích světového výzkumu v oblasti vědy, techniky, medicíny, společenských věd, umění a humanitních věd.

multioborová
bibliografická
(citační)


přihlášení EduID

SpringerLink

Rozsáhlá plnotextová databáze online vědeckých časopisů, knih a referenčních děl z oblasti vědy, techniky a medicíny.

multioborová
fulltext


přihlášení EduID

Web of Science

Světově proslulá bibliografická a citační databáze pokrývající tisíce vědeckých časopisů, rozsáhlou sbírku knih a sborníků z konferencí napříč obory vědy a techniky i humanitní a společenské vědy. Informace o publikacích jsou včetně abstraktu a citovaných referencí. Databáze umožňuje vyhledávání a sledování vědeckých článků z hlediska citovanosti, citovaných zdrojů, autorů či impakt faktoru časopisu. 

multioborová
bibliografie

přihlášení EduID