Současnost

"Od 14. 10. 2016 sídlí Univerzitní knihovna SU pracoviště Opava v nových prostorách na Bezručově náměstí 14."

Nová knihovna je umístěna ve třech podlažích.

V přízemí se nachází vstupní vestibul a samoobslužný box  na vracení knih (6:00 - 21:00). První patro je vyhrazeno studovně a půjčovně se 72 studijními místy a prodejně publikací. Uživatelům je zde nově k dispozici samoobslužný výpůjční pult, multimediální koutek a 20 počítačů včetně možnosti kopírování, skenování a tisku. Součástí knihovny je také sklad (výpůjčky jsou realizovány ve studovně a půjčovně u výpůjčního pultu) a Německá Rakouská knihovna, která se nachází ve druhém patře budovy.

Mimo hlavní budovu knihovny mají studenti možnost využívat knihovnu Matematického ústavu v budově rektorátu (Na Rybníčku 626/1).

Fond knihovny

"Místo plné informací pro studenty, akademické a vědecké pracovníky a také širokou veřejnost."

Knižní fond tvoří odborná literatura z oborů zastoupených na Slezské univerzitě v Opavě.

Ve fondu knihovny se nachází knihy, odborné časopisy, audiokazety, videokazety, CD a závěrečné práce. Vyhledávání ve fondu knihovny umožňuje online katalog Carmen.

Knihovna poskytuje zprostředkování přístupu k prestižním elektronickým informačním zdrojům (databáze, elektronické knihy a časopisy). Nově je v provozu repozitář závěrečných kvalifikačních prací a digitální knihovna obsahující 130 monografií z fondu Univerzitní knihovny SU a další autorskoprávně volné dokumenty z fondů jiných knihoven.

Služby

"Služby které vám usnadní studium."

Služby knihovny jsou poskytovány především studentům a pedagogům Slezské univerzity v Opavě, ale také veřejnosti. 

Pracovníci knihovny poskytují, kromě výpůjční služby, také meziknihovní výpůjční službu (MVS), mezinárodní meziknihovní výpůjční službu (MMVS), rešeršní služby, informační a bibliografické služby, reprografické služby a kroužkovou vazbu.

Studovna a půjčovna Studovna a půjčovna