Při první návštěvě je potřeba se zaregistrovat ve studovně a půjčovně (v prvním patře) u výpůjčního pultu.

Registrace je zdarma pro studenty, pedagogy a absolventy, veřejnost platí 100,- Kč (za kalendářní rok), nebo jednorázový vstup 10,- Kč.

K registraci potřebujete identifikační kartu (občanský průkaz, popř. cestovní pas). 

Studovna a půjčovna (výpůjční pult, 1.patro) Studovna a půjčovna (výpůjční pult, 1.patro)

Registrační poplatek

Zaměstnanec a studenti doktorandského kombinovaného a prezenčního studijního programu

bez poplatku

Studenti denního bakalářského a magisterského studijního programu

bez poplatku

Studenti kombinovaného bakalářského a magisterského studijního programu

bez poplatku

Studenti celoživotního vzdělávání (CŽV) a studenti univerzity třetího věku (U3V)

bez poplatku

Absolventi SU

bez poplatku

Veřejnost

10 Kč/vstup
100 Kč/rok