A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z

1

A

 • Academia : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl 
 • Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 
 • Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
 • Acta Informatica 
 • Acta Universitatis Carolinae : příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy. Historia Universitatis Carolinae Pragensis 
 • Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia
 • Akademický bulletin
 • Almanach prowincjonalny 
 • AM Review (pouze online předplatné - pro přístup kontaktujte knihovnu)
 • Aperture 
 • Archeologické rozhledy (Také online - plné texty od r. 2001)
 • Architect + : revue pro prezentaci české a slovenské architektury
 • A Report
 • Art & Antiques (Také online volně přístupný archiv do roku 2016)
 • Art in America 
 • Aspen review : Central Europe 

B

 • Bezpečnost jaderné energie 
 • Black & White  
 • British journal of photography 
 • Bulletin SKIP 

C

Č

  D

  • Duha : informace o knihách a knihovnách z Moravy

  E

  F

  G

  • Gastro & hotel 
  • Górnośląskie studia socjologiczne : seria nowa

  H, CH

  • Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność/ heritage, culture & the present 
  • Hláska: zpravodaj statutárního města Opavy 
  • Hospodářské noviny
  • Host : měsíčník pro literaturu a čtenáře
  • HotShoe Magazine 
  • Chip : magazín informačních technologií

  I

  • ITlib : informačné technológie a knižnice 

  J

  • Jemná mechanika a optika 
  • Jižní Morava : vlastivědný časopis 

  K

  • Knihovna 
  • Knižnica 
  • Kontakt : odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky (Pouze online - volně přístupné)
  • Kontexty (dříve Revue Politika) 
  • Komunikace, média, společnost 
  • Korpus - gramatika - axiologie : časopis pro korpusový výzkum a hodnocení jazyka (Také online)
  • Kozmos : populárno-vedecký astronomický časopis Slovenského ústredia amatérskej astronómie v Hurbanove 
  • Kuděj : časopis pro kulturní dějiny 
  • Kultúra slova 
  • Kultúrne dejiny 

  L

  • Lidé města = Urban People   
  • Linguistica Pragensia
  • Listy
  • Listy filologické 
  • Literární noviny 
  • Leica Fotografie International

  M

  • Marketing a komunikace
  • Mediaevalia Historica Bohemica 
  • Mediální studia
  • Memo : časopis pro orální historii = oral history journal 
  • Mezinárodní vztahy
  • Město a dějiny 
  • Mladá fronta Dnes. Severní Morava a Slezsko 
  • Moderní obec 
  • Moderní řízení  
  • Muzeum (Muzejní a vlastivědná práce) 
  • Múzeum 
  • Můžeš : časopis pro ty, kteří se nevdzávají 

  N

  O

  • Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia : časopis Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

  P

  • Paginae historiae : sborník Státního ústředního archivu v Praze 
  • Památky archeologické 
  • Pamiatky a múzeá: revue pre kultúrne dedičstvo 
  • Pedagogická orientace
  • Pedagogika 
  • Photo 
  • Photonews 
  • Photoworks 
  • Prostor : společnost-politika-kultura-umění 
  • Prostor Zlín 
  • Průvodce pracovně-právními předpisy
  • Průzkumy památek 
  • Psychológia a patopsychológia dieťaťa 
  • Psychologie pro praxi 

  R, Ř

  • Region Opavsko 
  • Revolver Revue 

  S

  • Sight & sound : the international film magazine 
  • Slavia : časopis pro slovanskou filologii (Také Online obsahy)
  • Slezský sborník 
  • Slovanský přehled
  • Slovenská archeológia 
  • Slovenská literatúra
  • Slovenská reč
  • Slovo a slovesnost 
  • Sociální práce/Sociálna práca 
  • Sociální služby 
  • Sociologický časopis 
  • Soudobé dějiny 
  • Současná Evropa 
  • Souvislosti : revue pro literaturu a kulturu 
  • Speciální pedagogika (Také Online)
  • Správní právo 
  • Stereo & Video 
  • Střed : časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. Století 
  • Střední Evropa 
  • Studia Śląskie   
  • Studie z aplikované lingvistiky 
  • Svět a divadlo 
  • Svět rozhlasu: bulletin o rozhlasové práci 

  T

  • Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele 
  • Těšínsko : vlastivědný časopis
  • Tlumočení a překlad (Pouze online - předplatné - pro přístup kontaktujte knihovnu)

  U

  • Účetnictví 
  • Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí 
  • Umění 

  V, W

  • Veřejná správa 
  • Vesmír 
  • Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Pouze online)
  • Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky 
  • Vlastivědné listy 
  • Vlastivědný věstník moravský 
  • Vojenské rozhledy 
  • Weles : literární revue 

  Z, Ž

  • Zaostřeno
  • Zdravotnictví a medicína (Pouze online - předplatné - pro přístup kontaktujte knihovnu)
  • Zprávy památkové péče (Také online - obsahy)
  • Zwrot 
  • Žurnál Univerzity Palackého v Olomouci 

  Přihlášení


  Zapomněli jste jméno nebo heslo pro přihlášení?
  Klikněte zde.