"Místo plné informací..."

Začátkem akademického roku pořádá Univerzitní knihovna SU knihovnicko - informační lekce pro své nové uživatele, nejenom studenty 1. ročníků.

Účastníci těchto lekcí se seznámí s Univerzitní knihovnou SU, jejími součástmi a se službami, které knihovna poskytuje. Lekce je doplněna praktickými ukázkami vyhledávání literatury v on-line katalogu.

V rámci informačních lekcí je také možné se seznámit s citační etikou a s elektronickými informačními zdroji.  

V případě zájmu lze zajistit i individuální prohlídku knihovny a školení dle potřeby.

Kontakt

Mgr. Jiřina Kudelová
+420 55368 4777
jirina.kudelova@slu.cz