"Místo plné informací pro studenty, akademické a vědecké pracovníky a také širokou veřejnost."

Rakouská knihovna se nachází ve druhém patře budovy Univerzitní knihovny SU. 

Fond knihovny je zaměřen především na prezentaci Rakouska, tzn. dějiny, kulturu, umění, společnost. Jsou zde zastoupeni nejznámější rakouští autoři. Knihy jsou řazeny ve volném výběru klasickým způsobem, tzn. beletrie podle autorů, naučná literatura podle MDT. 

Fond knihovny čítá cca 7900 sv., obsahuje i audiovizuální dokumenty – videa, audia, CD-ROM, DVD. Všechny dokumenty jsou elektronicky zpracovány a lze je vyhledat v on-line katalogu.

PONDĚLÍ / MONTAG10:00 - 11:00
12:00 - 17:00
ÚTERÝ / DIENSTAG9:00 - 11:00
12:00 - 16:00
STŘEDA / MITTWOCH9:00 - 11:00

12:00 - 17:00
ČTVRTEK / DONNERSTAG9:00 - 11:00

12:00 - 16:00
PÁTEK / FREITAG9:00 - 11:00

12:00 - 15:00

O knihovně

Rakouská knihovna při Slezské univerzitě v Opavě byla otevřena 18. října 1993 jako jedna ze sedmi Rakouských knihoven v České republice.

Funguje jako samostatná knihovna, která je organizačně přičleněna k Univerzitní knihovně Slezské univerzity. Je přístupná nejen pro studenty a pedagogy univerzity, ale i pro ostatní studující a vyučující škol našeho regionu a veřejnost.

Fond je pravidelně doplňován výběrem knih z rakouských vydavatelství a dary, které jsou zasílány z Ministerstva zahraničí ve Vídni, s cílem doplnit jednotlivé obory obsažené v knihovně jako např. historie, lingvistika, kultura, společenské vědy, politika a mezinárodní politika Rakouska, EU, školství, beletrie apod.

Knihovna také odebírá periodika, která jsou půjčována prezenčně, např. Profil, News, Der Standart, Die Presse, Bühne a další tituly z oblasti vědy, kultury, školství a dějin.

Služby poskytované v Rakouské knihovně:

"Služby které vám usnadní studium."
  • absenční výpůjčky dokumentů - podmínky výpůjček jsou stanoveny Knihovním řádem UK SU.
  • pořádání exkurzí a knihovnických lekcí
  • kulturně - vzdělávací činnost ve spolupráci s oddělením germanistiky Ústavu Cizích jazyků FPF SU, spolu s Rakouským kulturním fórem v Praze a Ministerstvem zahraničí  ve Vídni.

Přehled akcí Rakouské knihovny

2018


19. 9. -  31. 10. 2018Výstava fotografií: „Romy Schneider - Romy Lebensweg“
1. 7. - 8. 8. 2018
Výstava fotografií k 100. výročí založení Československé republiky „Franz Goëss - Praha 1968“
9. 5. - 27. 6. 2018 
Výstava: „Gustav Klimt - průkopník moderny“
11. 4. 2018
Lange Nacht der kurzen Texte - literární pořad

Adresa a kontakt

Univerzitní knihovna SU
Bezručovo náměstí 14
746 01 Opava


+420 55368  4773

lukas.burgott@slu.czFacebook - Opava
Online katalog
Eshop publikací