"Místo plné informací pro studenty, akademické a vědecké pracovníky a také širokou veřejnost."

Německá knihovna se nachází ve druhém patře budovy Univerzitní knihovny SU.

Německá knihovna je určena především všem zájemcům o zdokonalení německého jazyka, pro studenty a budoucí učitele němčiny. K tomu také směřuje složení fondu knihovny a cílené doplňování, a to jak odborné literatury k výuce německého jazyka, tak také k prohloubení znalostí z německé beletrie.

V knihovně jsou k dispozici Mayers Lexikon a Brockhaus Lexikon. 

PONDĚLÍ / MONTAG10:00 - 11:00
12:00 - 17:00
ÚTERÝ / DIENSTAG9:00 - 11:00
12:00 - 16:00
STŘEDA / MITTWOCH9:00 - 11:00

12:00 - 17:00
ČTVRTEK / DONNERSTAG9:00 - 11:00

12:00 - 16:00
PÁTEK / FREITAG9:00 - 11:00

12:00 - 15:00

O knihovně

Německá knihovna byla na Slezské univerzitě slavnostně otevřena 26. září 1997. Vznikala na základě darů Obecně prospěšné nadace Hermanna-Niermanna se sídlem v Düsseldorfu (Gemeinnützige Hermann-Niermann-Stiftung), která fond knihovny každoročně velkoryse rozšiřuje. Od června 1998 se Německá knihovna stala součástí Ústřední knihovny Slezské univerzity (dnes Univerzitní knihovny SU), a nadále funguje jako samostatná knihovna.

Je určena pro studenty a vyučující Slezské univerzity a zároveň je přístupna široké veřejnosti opavského regionu, studentům středních škol, učitelům cizích jazyků a všem zájemcům o německý jazyk, literaturu a kulturu vůbec.

Odběr novin a časopisů byl ukončen v roce 2016. Odborné literární a filologické časopisy jsou archivovány, půjčovány jsou prezenčně.

Fond knihovny čítá cca 10 900 svazků (knihy, audiovizuální dokumenty, CD-ROM, DVD). Řazení knih ve volném výběru je oborové, beletrie je zařazena podle historických období (např. osvícenectví, romantismus), v těchto celcích je pak řazena abecedně podle autorů. Dokumenty jsou elektronicky zpracovány a zpřístupněny v on-line katalogu.

Služby poskytované v Německé knihovně:

"Služby které vám usnadní studium."
  • absenční výpůjčky dokumentů – podmínky výpůjček jsou stanoveny Knihovním řádem SU
  • pořádání exkurzí a knihovnických lekcí

Adresa a kontakt

Univerzitní knihovna SU
Bezručovo náměstí 14
746 01 Opava


+420 55368 4773

lukas.burgott@slu.czFacebook - Opava
Online katalog
Eshop publikací