Způsob podání žádosti o IDK

 • pouze elektronicky - a to prostřednictvím:
  • aplikace karty.slu.cz: v případě průkazu studenta nebo zaměstnance - více informací neleznete zde
  • portálu absolventi.slu.cz: v případě průkazu absolventa - více informací neleznete zde

Termíny

 • Podání žádosti je možné od 1. 8. do 31. 7. daného akademického roku.
 • Licencované IDK (tedy identifikční průkazy s některou z licencí ISIC/ITIC/ALIVE) jsou platné až do konce kalendářního roku, ve kterém končí akademický rok (tedy např. do 31. 12. 2018 pro akademický rok 2017/2018).
 • Žádost o výdej IDK je možné podávat do jedné hodiny od převedení
  • žadatele-studenta studijní referentkou do stavu studenta v informačním systému studijní agendy (nejdříve však po 1. 8.)
  • žadatele-zaměstnance personální referentkou do stavu zaměstnance v informačním systému personální agendy

Postup podání žádosti, výroby a výdeje IDK

 1. Rozhodněte, o který typ karty máte zájem.
 2. Připravte si standardní průkazovou fotografii v elektronické podobě. Parametry této fotografie naleznete níže, stejně jako manuály k úpravě fotografií:
 3. Parametry standardní průkazové fotografie v elektronické podobě:
  • 719 x 925 pixelů při 96 dpi, (nebo 230 x 296 při 300dpi),
  • formát jpg,
  • Fotografie musí být barevná,
  • jednobarevné, světlé pozadí, které nesplývá s fotografovanou osobou,
  • fotografie musí ukazovat nejen hlavu, ale i část ramen,
  • osoba na fotografii nesmí mít černé brýle (kromě nevidomých) nebo pokrývku hlavy (kromě zdravotních či náboženských důvodů),
  • osoba musí být zobrazena v čelním pohledu a její pohled musí směřovat do objektivu,
  • hlava na průkazové fotografii musí být v přirozeném postavení bez náklonu na stranu nebo dopředu či dozadu. Pootočená hlava nebo pohled přes rameno je nepřípustný.
  • výška obličejové části hlavy tj. vzdálenost od kořene nosu k bradě, nesmí být menší než třetina celkové výšky fotografie,
  • horní okraj fotografie musí být výš, než horní okraj hlavy.
  • V případě, že nemáte přístup k žádnému programu pro úpravu fotografií, můžete využít této webové aplikace:
  • Editor by pixlr.com (Návod)
 4. Přihlaste se na karty.slu.cz pomocí uživatelského jména a hesla CRO, tedy např. jako k účtům elektronické pošty (univerzitní email) nebo do informačního systému.

 5. Z nabídky v pravém sloupci vyberte „Žádost o novou kartu“. Žádost nemůžete podat, pokud vám již (v minulosti) byla vydána karta, která je stále aktivní (karta v oběhu). Nemůžete podat ani dvě žádosti najednou. Vyčkejte na zpracování žádosti nebo kontaktujte karty (at) slu.cz
  1. Zkontrolujte správnost Vašich údajů
  2. Vyberte typ karty (pokud se Vámi vybraná karta nenachází v nabídce, na tento typ karty nemáte nárok)
  3. Vyberte místo výdeje karty
  4. Načtěte fotografii upravenou podle všech parametrů popsaných výše.
 6. Pro pokračování dále musíte souhlasit s poskytnutím osobních údajů a fotografie SU.
 7. Po odeslání žádosti vyčkejte na potvrzení, které přijde na Váš univerzitní email do 2 pracovních dnů.
 8. Po obdržení potvrzení se přihlaste na karty.slu.cz v sekci platby jsou zobrazeny pokyny pro platbu.
  • Platbu je možné provézt pouze bezhotovostně
  • Před odesláním platby se ujistěte, že máte správně zadán variabilní a specifický symbol.
  • Pokud jej neuvedete správně nebo vůbec, nemusí být vaše platba dohledána.
  • V případě, že nebude platba připsána na náš účet do 30 dnů, bude Vaše žádost stornována a karta Vám nebude vyrobena.
 9. Do pěti pracovních dní od připsání platby na náš účet vám zašleme potvrzení o přijetí platby na univerzitní email. Pokud toto potvrzení neobdržíte do 8 pracovních dní od zadání platby (3 pracovní dny pro převod platby + 5 pracovních dní na odeslání potvrzení) kontaktujte karty (at) slu.cz. Karty se vyrábějí až po připsání platby na náš účet. 
 10. Průběh výroby své karty můžete sledovat na karty.slu.cz.
 11. Jakmile bude Vaše karta připravena k výdeji, obdržíte o tom e-mail. Doba výroby je závislá na množství zpracovávaných žádostí (období akademického roku). Aktuálně máme k dispozici jedinou tiskárnu karet, která je velmi poruchová, takže výroba karty se může protáhnout. Situaci usilovně řešíme a brzy budou k dispozici 2 nové tiskárny, avšak proces nákupu a implementace těchto zařízení je velmi náročný. Buďte proto prosím trpěliví.
 12. Průkaz si každý žadatel musí vyzvednout osobně, nikoliv přes třetí osobu. Průkaz nelze zaslat poštou.