Způsob podání žádosti o IDK

 • pouze elektronicky - a to prostřednictvím:
  • aplikace karty.slu.cz: v případě průkazu studenta nebo zaměstnance - více informací neleznete zde
  • portálu absolventi.slu.cz: v případě průkazu absolventa - více informací neleznete zde

Termíny

 • Podání žádosti je možné od 1. 8. do 31. 7. daného akademického roku.
 • Licencované IDK (tedy identifikční průkazy s některou z licencí ISIC/ITIC/ALIVE) jsou platné až do konce kalendářního roku, ve kterém končí akademický rok (tedy např. do 31. 12. 2018 pro akademický rok 2017/2018).
 • Žádost o výdej IDK je možné podávat do jedné hodiny od převedení
  • žadatele-studenta studijní referentkou do stavu studenta v informačním systému studijní agendy (nejdříve však po 1. 8.)
  • žadatele-zaměstnance personální referentkou do stavu zaměstnance v informačním systému personální agendy

Postup podání žádosti, výroby a výdeje IDK

 1. Rozhodněte, o který typ karty máte zájem.
 2. Připravte si standardní průkazovou fotografii v elektronické podobě. Parametry této fotografie naleznete níže, stejně jako manuály k úpravě fotografií:
 3. Parametry standardní průkazové fotografie v elektronické podobě:
  • 719 x 925 pixelů při 96 dpi, (nebo 230 x 296 při 300dpi),
  • formát jpg,
  • Fotografie musí být barevná,
  • jednobarevné, světlé pozadí, které nesplývá s fotografovanou osobou,
  • fotografie musí ukazovat nejen hlavu, ale i část ramen,
  • osoba na fotografii nesmí mít černé brýle (kromě nevidomých) nebo pokrývku hlavy (kromě zdravotních či náboženských důvodů),
  • osoba musí být zobrazena v čelním pohledu a její pohled musí směřovat do objektivu,
  • výška obličejové části hlavy tj. vzdálenost od kořene nosu k bradě, nesmí být menší než třetina celkové výšky fotografie,
  • horní okraj fotografie musí být výš, než horní okraj hlavy.
  • V případě, že nemáte přístup k žádnému programu pro úpravu fotografií, můžete využít této webové aplikace:
  • Editor by pixlr.com (Návod)
 4. Přihlaste se na karty.slu.cz pomocí uživatelského jména a hesla CRO, tedy např. jako k účtům elektronické pošty (univerzitní email) nebo do informačního systému.

 5. Z nabídky v pravém sloupci vyberte „Žádost o novou kartu“. Žádost nemůžete podat, pokud vám již (v minulosti) byla vydána karta, která je stále aktivní (karta v oběhu). Nemůžete podat ani dvě žádosti najednou. Vyčkejte na zpracování žádosti nebo kontaktujte karty (at) slu.cz
  1. Zkontrolujte správnost Vašich údajů
  2. Vyberte typ karty (pokud se Vámi vybraná karta nenachází v nabídce, na tento typ karty nemáte nárok)
  3. Vyberte místo výdeje karty
  4. Načtěte fotografii upravenou podle všech parametrů popsaných výše.
 6. Pro pokračování dále musíte souhlasit s poskytnutím osobních údajů a fotografie SU.
 7. Po odeslání žádosti vyčkejte na potvrzení, které přijde na Váš univerzitní email do 2 pracovních dnů.
 8. Po obdržení potvrzení se přihlaste na karty.slu.cz v sekci platby jsou zobrazeny pokyny pro platbu.
  • Platbu je možné provézt pouze bezhotovostně
  • Před odesláním platby se ujistěte, že máte správně zadán variabilní a specifický symbol.
  • Pokud jej neuvedete správně nebo vůbec, nemusí být vaše platba dohledána.
  • V případě, že nebude platba připsána na náš účet do 30 dnů, bude Vaše žádost stornována a karta Vám nebude vyrobená.
 9. Do pěti pracovních dní od připsání platby na náš účet vám zašleme potvrzení o přijetí platby na univerzitní email. Pokud toto potvrzení neobdržíte do 8 pracovních dní od zadání platby (3 pracovní dny pro převod platby + 5 pracovních dní na odeslání potvrzení) kontaktujte karty (at) slu.cz.
 10. Průběh výroby Vaší karty můžete sledovat na karty.slu.cz.
 11. Jakmile bude Vaše karta připravena k výdeji, obdržíte email s touto informací. Standartní doba výroby ID karty trvá 5 pracovních dní. Karty se vyrábějí až po připsání platby na náš účet.
 12. Průkaz si každý žadatel musí vyzvednout osobně, nikoliv přes třetí osobu. Průkaz nelze zaslat poštou.