Poté, co je zkontrolována žádost o vydání IDK, obdrží žadatel potvrzovací zprávu na univerzitní e-mailovou adresu. V případě absolventského průkazu obdrží žadatel email na adresu, kterou uvedl v žádosti o IDK Absolventa. Pokud bude třeba provést nějakou platbu ze strany žadatele, budou v něm také příslušné informace k provedení této platby.

Platbu je možné hradit pouze bezhotovostně na následující účet s následujícími symboly:

  Při bezhotovostní platbě z ČR používejte tyto údaje

  • Číslo účtu: 17417793/0300 (ČSOB)
  • Variabilní symbol: celé rodné číslo bez lomítka – např.: 8706054321 = 10 čísel
  • Specifický symbol (dle účelu platby):
  Student a zaměstnanec
   • 701 - pro platbu licenčního poplatku 180 Kč za některou z licencí GTS (ISIC, ITIC, ALIVE) při výrobě průkazu.
   • 702 - pro platbu manipulačního poplatku 150 Kč (při výdeji druhé a další IDK)
   • 703 - pro platbu 330 Kč (platbu licenčního a manipulačního poplatku dohromady)
   • 704 - pro platbu licenčního poplatku 180 Kč za roční re-validační známku s některou z licencí GTS (ISIC, ITIC, ALIVE).
   Absolvent
   • 707 - pro platbu licenčního poplatku 180 Kč za licenci GTS ALIVE při výrobě průkazu
   • 708 - pro platbu licenčního poplatku 180 Kč za roční re-validační známku s licencí GTS ALIVE

   

   Při bezhotovostní platbě ze zahraničí používejte tyto údaje

   • SWIFT: CEKOCZPP
   • IBAN: CZ8103000000000017417793
   • Variabilní a specifické symboly zapište do pole pro textovou zprávu pro příjemce (toto pole se může nazývat: pole 70, Remittance information, Remittance data, field 70) v náesledujícím tvaru: /VS/rodne_číslo/SS/specifický_symbol (např. /VS/8706054321/SS/701 - bez mezer)


    Platbu je nutné uhradit do 30 dnů od doby, kdy byl žadatel e-mailem informován o přijetí žádosti o vydání IDK a vyzván k uhrazení příslušných poplatků. V případě, že tak neučiní, bude jeho žádost stornována.

    Informace k platbám za IDK jsou také k dispozici na adrese https://karty.slu.cz.