Tato sekce webu poskytuje užitečné informace k provozovaným celouniverzitním službám informačních a komunikačních technologií.

Níže uvedený seznam představuje popis těch nejznámějších služeb poskytovaných pro studenty a zaměstnance Centrem informačních technologií. K většině z nich lze přistupovat díky systému elektronických identit, který jsme spustili 20. března 2017. Jádro systému tvoří vlastní Centrální registr osob. Postupně jsme na něj převedli drtivou většinu námi poskytovaných ICT systémů a služeb. Na přihlašovací obrazovce jsou pak většinou označeny tímto logem:Centrální registr osob

Systém elektronických identit


Výuka on-line

Možnosti vzdálené výuky přes internet


Informační systém SU

Informační systém studijní agendy


eLearning

Elektronický systém podpory výuky


E-mail

Systém elektronické pošty


Filesender

Sdílení velkých souborů


Eduroam

Zabezpečená akademická Wi-Fi síťeduID.cz

Česká akademická federace identit


VPN

Vzdálené připojení k univerzitní síti


Vzdálená pomoc

Připojení k PC uživatele na dálku


Elektronické certifikáty

Osobní certifikáty Terena


Elektronické informační zdroje

Přístup k EIZ


IDK - kartové centrum

Informační systém identifikačních karet


Tiskový systém

Tiskové, kopírovací a skenovací služby


Lanius

Knihovní systém s on-line katalogem


ISKaM

Informační systém kolejí a menz


HelpDesk OTRS

Systém uživatelské technické podpory


Jabber

Chat neboli tzv. instant messaging


BigBlueButton

Cloudový videokonferenční systém


Microsoft Teams

Balík služeb cloudových aplikací


Videokonferenční služby on-site
Správa hw videokonferenčních systémů


Služba MSDN Academic Alliance
Licenční program společnosti Microsoft


IP telefonie pevných linek
Správa telekomunikačního VoIP systému


Mobilní hlasové a datové služby
Správa mobilní flotily zaměstnanců


Přístupové služby
Správa přístupového systému


Magion
Systém ekonomicko-správních agend