K elektronickým informačním zdrojům SU lze přistupovat dvojím způsobem:

1. Z vnitřní sítě univerzity - Není třeba nic nastavovat.

2. Z vnější sítě (např. z domu) - Probíhá pomocí tzv. proxy serveru, který funguje jako prostředník mezi klientem a cílovým počítačem (serverem), překládá klientské požadavky a vůči cílovému počítači vystupuje sám jako klient. Přijatou odpověď následně odesílá zpět na klienta. Může se jednat jak o specializovaný hardware, tak o software provozovaný na běžném počítači. Proxy server odděluje lokální počítačovou síť od Internetu.

Nutné nastavení prohlížeče: