Osobní certifikáty TCS jsou vhodné a slouží k zabezpečení elektronické pošty (digitální podpis, šifrování zpráv) a k autentizaci pro přístup k síťovým službám. Certifikáty obsahují jméno uživatele zbavené diakritiky, anglický název jeho domovské organizace, unikátní identifikátor uživatele přidělený jeho domovskou organizací a jednu až deset jeho emailových adres ověřených domovskou organizací. Vydávají se na 395 dní (cca 13 měsíců).

Vydávání certifikátů zprostředkovává sdružení CESNET v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných klientů elektronické pošty.

Certifikáty vydává certifikační úřad TERENA eScience Personal CA 3 akreditovaný u EUGridPMA.

Návod pro získání osobního certifikátu

Osobní certifikáty TCS jsou dostupné uživatelům organizací zařazených v národní akademické federaci identit eduID.cz prostřednictvím federovaného webového portálu. Vydání osobního TCS certifikátu je pro uživatele zcela samoobslužné. Návod naleznete na stránkách Vydání osobního TCS certifikátu.