Pozor: K e-mailovému systému se od 20. 3. 2017 přihlašujete údaji z CRO. Podrobnější informace naleznete zde.

Provozujeme jednotný e-mailový systém pro všechny studenty a zaměstnance SU dostupný pro standardní e-mailové klienty (například Mozilla Thunderbird nebo Outlook) přes poštovní protokol IMAP nebo přes námi podporovaný portál Horde na webové adrese https://mail.slu.cz s uživatelským jménem a heslem z Centrálního registru osob SU. Každý student a zaměstnanec SU má automaticky založený e­mail ve tvaru CROlogin@slu.cz (tedy např. abc0256@slu.cz pro 256. uživatele, jehož příjmení začíná písmeny abc).Vzhledem k tomu, že tento e-mail je standardně využíván pro komunikaci mezi školou a Vámi, upozorňujeme na skutečnost vyplývající ze Studijního a zkušebního řádu, podle které jsou studenti povinni v rámci studia a při jeho průběžné kontrole používat své univerzitní e-mailové účty!