Pozor: K e-mailovému systému se přihlašujete údaji z CRO. Podrobnější informace naleznete zde.

Provozujeme jednotný e-mailový systém pro všechny studenty a zaměstnance SU dostupný pro standardní e-mailové klienty (například Mozilla Thunderbird nebo Outlook) poštovním protokolem IMAP nebo námi podporovaným portálem na webové adrese https://mail.slu.cz s uživatelským jménem a heslem z Centrálního registru osob SU. Zaměstnanci se mohou přihlašovat rovněž prostřednictvím webového portálu Microsoft 365 na adrese: https://outlook.office.com/owa/slu.cz.

Každý student a zaměstnanec SU má automaticky založený e­mail ve tvaru CROlogin@slu.cz.Vzhledem k tomu, že tento e-mail je standardně využíván pro komunikaci mezi školou a Vámi, upozorňujeme na skutečnost vyplývající ze Studijního a zkušebního řádu, podle které jsou studenti povinni v rámci studia a při jeho průběžné kontrole používat své univerzitní e-mailové účty!