Pozor: K e-mailovému systému se od 20. 3. 2017 přihlašujete údaji z CRO. Podrobnější informace naleznete zde.

Provozujeme jednotný e-mailový systém pro všechny studenty i zaměstnance. Každý student a zaměstnanec FPF, OPF, FVP i MÚ má automaticky založený e­mail v následujícím tvaru:

Adresa
Tvar emailové adresy
Příklad
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
mail.fpf.slu.cz CRO_uživatelské_jméno@fpf.slu.cz abc0001@fpf.slu.cz
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
mail.opf.slu.cz CRO_uživatelské_jméno@opf.slu.cz abc0001@opf.slu.cz
Fakulta veřejných politik v Opavě
mail.fvp.slu.cz CRO_uživatelské_jméno@fvp.slu.cz abc0001@fvp.slu.cz
Matematický ústav v Opavě
mail.slu.cz CRO_uživatelské_jméno@math.slu.cz abc0001@math.slu.cz
.
Systém využívá přihlašování pomocí CRO.


Vzhledem k tomu, že tento e-mail je standardně využíván pro komunikaci mezi školou a Vámi, upozorňujeme na skutečnost vyplývající ze Studijního a zkušebního řádu, podle které jsou studenti povinni v rámci studia a při jeho průběžné kontrole používat své univerzitní e-mailové účty!