Limit velikosti zprávy je nastaven na 50MB. Pokud potřebujete odeslat větší mail, rozdělte jej na více částí tak, aby žádná z nich nepřekročila tento limit. Zároveň zvažte, jestli tak veliký soubor vůbec mailem posílat, protože se snadno může stát, že protistrana bude mít nastaven limit na přijetí zprávy menší. Vhodnou alternativou je využití služby FileSender.