• Opava: Pro ukládání pošty na opavských součástech není v současné době aplikováno žádné omezení velikosti schránky.
  • Karviná: Na OPF se používá kvóta (omezení prostoru, které může Vaše pošta nabývat), která je nezávislá na kvótě Vašeho domovského adresáře.
    • Zaměstnanci mají ve výchozím stavu pro ukládání pošty kvótu 5 000 MB, kterou lze na požádání navýšit (lokálními správci).
    • Studenti mají pro ukládání pošty kvótu 500 MB.
  • Microsoft 365: Pro ukládání pošty je k dispozici kapacita 100 GB.