V rámci e-mailové zprávy budou odmítnuty všechny přílohy obsahující spustitelné soubory (např. přípony *.exe, *.vbs, *.pif, *.scr, *.bat, *.cmd, *.com, *.cpl a další). Pokud máte potřebu soubory s těmito příponami odesílat nebo přijímat, tak je zašifrujte - např. zkomprimujte libovolným komprimačním programem podporujícím i šifrování výsledného archívu (například freeware 7zip). Adresátovi pak samozřejmě musíte heslo sdělit.

Alternativně můžete využít některé z tzv. cloudových úložišť a tyto soubory uložit zde a do zprávy vložit pouze odkaz. Doporučujeme služby: