V rámci e-mailové zprávy budou odmítnuty všechny přímo spustitelné soubory (přípony *.exe, *.vbs, *.pif, *.scr, *.bat, *.cmd, *.com, *.cpl). Pokud máte potřebu soubory s těmito příponami odesílat nebo přijímat, tak je zkomprimujte libovolným komprimačním programem (například freeware 7zip).