• Univerzitní SMTP server můžete bez autentizace použít pouze, pokud jste připojení ze školní sítě - tedy z kanceláře, učebny, kolejí ve správě SU apod. Pokud chcete využívat univerzitní SMTP server i z vnějších sítí, použijte zabezpečení. A to buď TLS (občas nazýváno STARTLS, port zůstává 25), nebo SMTPS (občas nazýváno SSL/TLS, port se změní na 465) a nastavte si autentizaci. Doporučená varianta je zabezpečení TLS. Pro přihlášení použijte vaše CRO údaje.
  • Adresa SMTP serveru pro odesílání pošty je
  • smtp.slu.cz (pro opavské součásti)
  • smtp.opf.slu.cz (pro karvinskou součást)