Univerzitní SMTP server můžete použít i bez autentizace, ale pouze, pokud jste připojení ze školní sítě - tedy z kanceláře, učebny, kolejí ve správě SU apod.

Pokud chcete využívat univerzitní SMTP server i z vnějších sítí, je nutné se k SMTP serveru přihlásit svým CRO účtem. Lze použít dvě metody zabezpečeného připojení:

  • TLS (také označováno jako STARTLS, port 587)
  • SMTPS (také označováno jako SSL/TLS, port 465)

Adresa SMTP serveru pro odesílání pošty je

  • smtp.slu.cz (pro opavské součásti)
  • smtp.opf.slu.cz (pro karvinskou součást)