• Musíte použít program podporující poštovní protokol IMAP (například Mozilla Thunderbird nebo Outlook). Jedná se o běžný standard, který podporuje většina poštovních klientů.
  • Nastavíte adresu serveru
  • Pro uživatele FPF to je imap.fpf.slu.cz
  • Pro uživatele FVP to je imap.fvp.slu.cz
  • Pro uživatele OPF to je imap.opf.slu.cz
  • Pro uživatele Fyzikálního ústavu to je imap.physics.slu.cz
  • Pro ostatní uživatele je to imap.slu.cz
  • Ve všech případech povolte zabezpečení protokolem SSL, připojovací port 993 (jinak se nepřipojíte když budete připojeni mimo univerzitu).
  • K přihlášení použijte vaše CRO údaje.
  • Pokud jste připojeni z vnitřní sítě univerzity, pak si musíte nastavit i univerzitní SMTP server pro odesílání pošty - viz. Nastavení SMTP serveru.