Podobně jako u mnoha jiných celouniverzitních systémů se pro přístup k elektronické poště využívá univerzitní elektronická identita z Centrálního registru osob SU. Více informací o CRO naleznete zde. Registraci do CRO můžete provést zde.

  • Informace o tom, které další systémy a služby využívají pro přihlašování CRO účet, najdete zde.
  • Vyskytnou-li se problémy při přihlášení, kontaktujte prosím správce na Vaší součásti.
  • Pro uživatele, kteří mají svoji poštu v Microsoft 365 (Exchange Online) se pro přihlášení používá jako uživatelské jméno pracovní email a heslo do CRO. Alternativně lze taky použít uživatelské jméno CROLogin@ad.slu.cz (např. kra0001@ad.slu.cz)