Podobně jako u mnoha jiných celouniverzitních systémů se pro přístup k elektronické poště využívá univerzitní elektronická identita z Centrálního registru osob SU. Více informací o CRO naleznete zde. Registraci do CRO můžete provést zde.

  • Informace o tom, které další systémy a služby využívají pro přihlašování CRO účet, najdete zde.
  • Vyskytnou-li se problémy při přihlášení, kontaktujte prosím správce na Vaší součásti.