Systém elektronických identit umožňuje pohodlný přístup k informačním a komunikačním službám pomocí jednotných přihlašovacích údajů - uživatelé využívají své uživatelské jméno a heslo, které je společné pro přístup do různých systémů. V praxi to znamená, že každý student i zaměstnanec univerzity je zaveden v databázi informačního systému technicky zabezpečeného pomocí autentizačního LDAP serveru.

Starší (původní) systém jednotného přihlašování (SJP) ovšem neřeší změnu či souběh rolí (student, doktorand, zaměstnanec), přestupy mezi studii, více studií současně, změnu stavu a další situace a vlastnosti, které už řeší nový systém Centrální registr osob (CRO).

Informační systémy a služby napojené na CRO jsou pro snadnou orientaci označeny logem

CRO connect


K některým službám a informačním zdrojům Slezské univerzity v Opavě lze stále přistupovat pomocí staršího systému SJP, kterému je věnována tato sekce.

Jaké je SJP uživatelské jméno a heslo?

Přihlášení jako
Uživatelské jméno
Výchozí heslo
Studentstudentské číslo např.: f123456
x + rodné číslo např.: x1234567890
Zaměstnanecpřiděluje administrátor např.: příjmení
přiděluje administrátor

Pozor:

  • Výchozí heslo si musíte při prvním přihlášení změnit!
  • Nepoužívejte v hesle znaky s diakritikou!


Bezpečnostní politika hesel v SJP

V rámci SJP a k němu připojeným službámjsou vyžadovány tyto bezpečnostní politiky hesel:

  • Heslo musí mít minimálně 6 znaků, z toho alespoň 4 různé (např. heslo aabbcc nevyhovuje!)
  • Heslo je platné 1 rok, poté je třeba jej změnit.
  • Nové heslo musí být zcela nové, nelze nastavit žádné dříve použité (systém si pamatuje již jednou použitá hesla a nedovolí je zadat znovu).
  • Heslo nesmí obsahovat diakritiku (tato podmínka není vynucena bezpečnostní politikou, ale potřebou některých aplikací, např. portál stagu).