Základní popis systému

BigBlueButton (BBB) je openSource webkonferenční systém pro online výuku implementovaný v naší univerzitní infrastruktuře na adrese https://bbb.slu.cz. Není nutné nic instalovat, nic nastavovat; stačí se jen přihlásit. Umožňuje sdílení dokumentů, vzdálené plochy počítače, chat, audio i video hovory. Navíc umí zaznamenat videokonferenční hovor pro pozdější spuštění (shlédnutí).


a001


Do adresního řádku internetového prohlížeče vepište adresu http://bbb.slu.cz a stiskněte klávesu enter.


Aplikace BBB vás prostřednictvím tlačítka v pravém horním rohu vyzve k přihlášení. Klikněte na tlačítko Přihlásit.

Přihlašte se svými CRO přihlašovacími údaji.

Po přihlášení se ocitnete na základní stránce aplikace.

Zde spravujete své místnosti. Místnost je virtuální prostor, ve kterém můžete pořádat interaktivní setkání více osob. Může jít například o konferenci, výuku, schůzku, přednášku, jednání a podobně. Pro účely tohoto návodu budeme používat slovo konference. Do místnosti kromě vás mohou vstupovat další účastníci, kterým to umožníte. Po zahájení konference budete moci k ostatním účastníkům promlouvat prostřednictvím mikrofonu připojeného k počítači. I oni mohou hovořit, pokud jim to umožníte. Všichni účastníci se pak uslyší navzájem. Dále můžete v místnosti využívat společný chat nebo virtuální tabuli, na kterou můžete umístit svou prezentaci, obrázky, dokumenty nebo video. Konferenci můžete i nahrávat a uložit ji v místnosti pro vlastní potřebu nebo ji uveřejnit.

Vytvořit místnost

Na základní stránce je už automaticky vytvořena vaše první místnost s názvem Domovská místnost. Později si ji můžete přejmenovat a využívat ji. Pokud jste vyučující, bude nejvhodnější, abyste si pro každý svůj vyučovaný kurz zřídili jednu místnost. Každou místnost si můžete už při jejím vytváření pojmenovat - nabízí se označit ji názvem daného kurzu. Mezi místnostmi se pak můžete podle potřeby přepínat. Jednu místnost už máme (domovskou), zkusme si tedy přidat další. Místnosti lze přidávat kliknutím na tlačítko Vytvořit místnost. Klikněte na tlačítko.


Otevře se dialog, ve kterém můžete nastavit předvolby pro nově zřizovanou místnost a její účastníky.


Nejdříve místnost pojmenujte


Také si můžete nechat vygenerovat kód, jenž bude vyžadován po účastnících, kteří budou chtít do místnosti vstoupit. Tato možnost není povinná.


Kód vygenerujete kliknutím na ikonu kostek vlevo. Kód si zkopírujte nebo zapamatujte a před zahájením konference sdělte účastníkům. Požadavek na zadání kódu můžete kdykoliv zrušit kliknutím na ikonu odpadkového koše v pravé části políčka.

Vysvětlení k dalším volbám dialogu Vytvořit novou místnost:

  • Ztlumit zvuk uživatelů při připojení - Po zahájení konference bude slyšet pouze vás, ostatní účastníci budou mít automaticky vypnuté mikrofony.
  • Vyžadovat schválení moderátorem před přijetím - Každého účastníka, který se uchází o vstup do vaší místnosti, uvidíte nejprve na seznamu. Ze seznamu pak můžete vybírat účastníky, kterým povolíte vstup do místnosti a účast na konferenci.
  • Povolit každému uživateli spustit konferenci - konferenci v místnosti spustí první připojený účastník bez ohledu na to, zda jste v místnosti přítomen vy jako moderátor a přednášející.
  • Všichni uživatelé se připojí jako moderátor - každý účastník, který vstupuje do místnosti, bude mít automaticky stejná práva k řízení konference jako vy (nedoporučuji).

Vytvoření místnosti dokončíte kliknutím na modré tlačítko Vytvořit místnost.


Výše popsané nastavení můžete u kterékoliv místnosti (včetně domovské místnosti) kdykoliv znovu vyvolat a změnit kliknutím na tři svislé tečky vpravo u tlačítka příslušné místnosti.


a010

Zahájení konference

Pozn.: Před spuštěním konference připojte k počítači mikrofon a sluchátka, ideální je využít kombinovaný headset.


Klikněte na tlačítko s názvem místnosti, ve které chcete vést konferenci.


Nyní se název místnosti zobrazil velkým písmem. Znamená to, že jste uvnitř.


Aby mohli učastníci do místnosti vstoupit a připojit se ke konferenci, musíte jim dát “klíč”. Tímto klíčem je internetový odkaz. Ten naleznete v políčku Pozvánka pro účastníky. Pro zkopírování odkazu do schránky stačí kliknout na tlačítko Zkopírovat.


Odkaz rozešlete účastníkům konference například mailem nebo jej vyvěste na smluvené místo na webu, v ISSU nebo v e-learningovém kurzu. Pokud nechcete konferenci zahájit okamžitě, nezapomeňte spolu s odkazem zveřejnit i termín(y) konání konference!

Pozn.: Konferenci můžete zahájit před stanoveným časem zahájení nebo aniž byste někomu poslali pozvánku. Budete pak v místnosti sami a můžete si vše v klidu připravit a vyzkoušet. Konferenci zahájíte tlačítkem Spustit.


Zobrazí se dialog, který se ptá, jak chcete připojit zvuk:


Pokud plánujete v konferenci hovořit, klikněte na mikrofon. Pokud například máte v plánu předat funkci přednášejícího někomu jinému v místnosti a sám jen poslouchat, klikněte na ikonu sluchátek.

Následně se zobrazí dialog testu mikrofonu.  Ozvěnou se zde nemyslí zkreslení zvuku, ale váš vlastní hlas ve sluchátkách. Pokud se slyšíte, klikněte na Ano (zelená ikona s palcem nahoru).


Pokud se neslyšíte, překontrolujte připojení sluchátek a mikrofonu nebo headsetu k počítači, nebo klikněte na Ne a zkuste vybrat jiné zařízení z nabízeného seznamu.

a020

Správa a vedení konference

Nyní jste vstoupili do místnosti jako přednášející.


a030

Levý panel

V levém panelu vidíte účastníky konference přítomné v místnosti včetně sebe.


Máte čtvercovou profilovou ikonu, to znamená, že jste v roli moderátora. Moderátor řídí konferenci: může spravovat uživatele, povolit nebo odebrat jim kontrolu nad funkcemi aplikace, přidělovat nebo odebírat slovo, určovat přednášejícího nebo povyšovat další účastníky do role moderátorů.

Maličká ikonka připomínající monitor v levém horním rohu vaší profilové ikony znamená, že jste zároveň v roli přednášejícího. Přednášející má kontrolu nad virtuální tabulí. K té se dostaneme později.

Účastníci, jejichž profilové ikony mají kulatý tvar, jsou v roli posluchačů a mají jen omezené možnosti, jak mohou do konference zasahovat.

V pravém rohu profilových ikon se pak zobrazuje ikonka mikrofonu nebo sluchátek, podle toho, zda má příslušný účastník konference možnost využívat mikrofon, nebo jen poslouchá.

Účastníci mohou projevovat své reakce prostřednictvím emotikon, které se promítají v jejich profilových ikonách. Stejnou možnost máte vy po kliknutí na své jméno v seznamu účastníků a výběrem volby Nastavit stav. Pokud se z nějakého důvodu například vzdálíte, máte k dispozici symbol, kterým to účastníkům dáte najevo.