Tuto službu využívají uživatelé i správci ICT (technici uživatelské podpory) v situaci, kdy uživatel potřebuje okamžitou pomoc s problémem na svém počítači a nemůže čekat, až se k němu osobně dostaví některý správce (uživatel např. sídlí na jiné budově nebo se jedná o počítač doma apod.) - ten se může na dálku připojit na jakýkoliv počítač připojený k Internetu, převzít nad ním kontrolu a tak problém vzdáleně řešit. V určitých případech je vzdálený přístup ICT pracovníka (CIT/CVT/UIT - dále jen podpory) na pracovní plochu vašeho počítačenejrychlejší a nejpohodlnější způsob pomoci při řešení problému na počítači. Pro tento případ využíváme aplikaci TeamViewer.

Stažení aktuální verze aplikace

Pro stažení aktuální verze můžete použít odkaz https://get.teamviewer.com/q8twphw.

Případně lze využít odkazů níže s vygenerovanými verzemi pro operační systémy Linux a Windows, které jsou uloženy v Centrálním úložišti (CUL).

Postup řešení problému bývá obvykle tento:

Uživatel sdělí na podporu popis svého problému. V případě, že to je účelné, Vás může pracovník podpory požádat o zpřístupnění Vaší pracovní plochy. Postup bude následující:

Pozor! Vždy si ověřte, že se jedná opravdu o pracovníka podpory. Nikdy nezpřístupňujte svoji plochu někomu bez toho, že byste o podporu žádali!

  1. Připojení
    V první řadě spusťte staženou aplikaci TeamViewerQS a podpoře nahlašte zobrazené vaše ID (devítimístné číslo) a posléze i heslo (obvykle čtyřmístné číslo).

  1. Poté se pracovník podpory připojí a vidí Vaši pracovní plochu zároveň s Vámi, může ovládat i Vaši myš a převzít kontrolu nad počítačem. Nyní se ve spolupráci s Vámi pokusí vyřešit Váš problém. Pokud bude během práce potřeba zadávat někde Vaše heslo, nesdělujte ho, sami jej zadejte.

    Probíhající relaci lze kdykoli přerušit kliknutím na bílý křížek v horní části aplikace TeamViewer.
  1. Pomocí aplikace TeamViewer můžete svůj problém doplňkově řešit s uživatelskou podporou i prostřednictvím integrovaného chatu.