Centrum informačních technologií zde pro vás připravilo přehled ICT prostředků k uskutečňování výuky na dálku.

Mysleli jsme na Vás a vytvořili jsme i vlastní návody k jejich použití.


Na naší univerzitě lze pro vzdálenou výuku využít nástrojů, které můžeme rozdělit do dvou kategorií (skupin):

První skupinu tvoří nástroje, které neposkytují interaktivitu mezi učitelem a studenty:

Druhou skupinu tvoří nástroje, které už navíc poskytují interaktivitu mezi učitelem a studentem:

Většinu návodů najdete i v "Kuchařce pro pedagogy", kterou jsme vytvořili na CIT a průběžně ji doplňujeme.

Podobné postupy, manuály a záznamy vznikají i na řadě jiných vysokých škol - například: