Výuka v MS Teams (základní využití)

V rámci služby Office 365, kterou provozujeme na SU, lze výuku realizovat prostřednictvím aplikace MS Teams. Jedná se o aplikaci, která se spouští z počítače s operačním systémem Windows, macOS nebo přes webový prohlížeč MS Edge/Google Chrome. Jiné prohlížeče nejsou plně podporovány. Nelze přes ně například realizovat audio/video přednášky.

Týmy si může v rámci školní licence vytvářet každý uživatel MS Office 365. Tvůrcem týmu je automaticky vlastník (učitel), který řídí nastavení a přístupy ostatním členům. Vlastník může člena nastavit jako dalšího vlastníka.

Základní doporučení užití

Pro plnou funkčnost doporučujeme instalaci desktopové aplikace MS Teams pro Windows, Mac nebo Linux. Stažení aplikace je k dispozici na adrese https://teams.microsoft.com/downloads

Po instalaci desktopové aplikace se přihlaste pomocí uživatelského jména ve tvaru CROlogin@ad.slu.cz a hesla do CRO.

POZOR: CROlogin je váš osobní login do univerzitních systému, např. IS SLU, e-mailu, moodlu aj., ve tvaru podobném abc0001.

Po nainstalování se vám aplikace zobrazí v nabídce Start jako Microsoft Teams

Obr. 1: desktopová verze aplikace Teams v nabídce Start

Dále je možné využívat mobilní aplikace Teams pro platformu Android a iOS a webový prohlížeč MS Edge a Google Chrome. Ostatní webové prohlížeče neumožnují využití plné funkčnosti MS Teams.

Webová kamera a mikrofon

Pokud nemáte ve vašem zařízení zabudován mikrofon a kameru, budete si muset zajistit externí zařízení. Většina webových kamer má v sobě integrovaný mikrofon. Moderní notebooky mají v sobě tyto prvky rovněž integrovány. Jedná se tedy spíše o stolní počítače.

Internetové připojení

Pro pořádání video přednášek je potřeba dostatečně stabilní internetové připojení.

Připojení do týmu z pohledu studenta (člena týmu)

V případě, že budete využívat desktopovou nebo mobilní aplikaci MS Teams, musíte se do ní při prvním spuštění přihlásit, viz výše.

Obr. 2: úvodní přihlašovací obrazovka desktopové aplikace MS Teams

Login se zapisuje ve tvaru CROlogin@ad.slu.cz a heslo do CRO.

POZOR: CROlogin je váš osobní login do univerzitních systému, např. IS SLU, e-mailu, moodlu aj., ve tvaru podobném abc0001.

Přidání pomocí kódu týmu

Pokud vám vyučující zašle kód pro vstup do týmu, stačí ho vložit do kolonky Připojit se k týmu pomocí kódu v sekci Týmy.

Obr. 3: přidání se do týmu pomocí získaného kódu

Po zadání tohoto kódu se automaticky načte tým v seznamu týmů a budete moci okamžitě pracovat.

Obr. 4: stav po zadání kódu týmu

V případě, že používáte více týmů, otevřete vybraný tým kliknutím na něj myší.  Další tým si můžete přidat opět v seznamu týmů kliknutím na tlačítko Připojit se k týmu nebo vytvořit nový.

Obr. 5: přidání do týmu, pokud máte už nějaké týmy v nabídce

Zobrazí se možnosti pro založení vlastního týmu nebo připojení se do týmu pomocí kódu. Tento krok provedete pouze jednou, ideálně co nejdříve po obdržení emailu vyučujícího.

Obr. 6: vložení kódu pro přidání do týmu

Po zadání kódu se daný tým opět přidá do nabídky.


Přihlášení se na schůzku

Přehled plánovaných přednášek uvidíte v kalendáři a na hlavní ploše týmu. V kalendáři se zobrazují plánované přednášky všech týmů, ve kterých jste přihlášeni.


Obr. 7: seznam aktivit na hlavní ploše týmu

Po kliknutí na naplánovanou schůzku (např. Test 3 na Obr. 7: seznam aktivit na hlavní ploše týmu) následuje otevření detailu s popisem. Pro připojení stačí stisknout tlačítko Připojit se. Tímto přímo vstoupíte do virtuální výuky.


Obr. 8 detail schůzky s možností připojení se

V rámci videokonference můžete sledovat prezentaci, tabuli (pokud ji vyučující používá), přispívat do chatu a dělat si poznámky.

Doporučujeme při sledování přednášky vypnout mikrofon vlastního notebooku. Při horší kvalitě internetového připojení také doporučujeme vypnout odchozí případně i příchozí video (v nabídce další možnosti).

Před samotným připojením se můžete setkat s dotazem, jestli může aplikace Teams (nebo internetový prohlížeč) používat kameru a mikrofon. Prosím, povolte tuto možnost.


Obr. 9: přidání oprávnění k přístupu kamery a mikrofonu

V případě, že máte všechna práva povolena, zobrazí se vám okno s nastavením připojení.


Obr. 10: stav před zahájením schůzky

Tlačítkem Připojit se se rovnou připojíte do videokonference. Ikona kamery  ovládá funkčnost kamery, ikona rozmazání  rozmaže pozadí okolo vás, ikona mikrofonu  zase ovládá funkčnost mikrofonu.

Obr. 11: detail možností před samotným startem přednášky

Po kliknutí na tlačítko Připojit se se připojíte na videokonferenční schůzku. Pokud účastník nepohybuje myší v okně, vidí celý obraz. Pokud pohne v okně myší, zobrazí se ovládací panel. V tomto panelu vidíte např. aktuální délku přednášky nebo možnost ovládání kamery a mikrofonu . Kliknutím na ikonu zařízení dojde k aktivaci / deaktivaci tohoto zařízení.

Obr. 12: možnosti v průběhu schůzky

Tlačítko  slouží ke sdílení obsahu – plochy, okna aplikace, prezentace uložené na OneDrive, tabule.

Obr. 13: nabídka aktuálních možností sdílení

Výběrem dané možnosti umožníte její sdílení ostatním členům. Ukončení sdílení se provádí podle zvoleného typu úkonu – většinou pomocí tlačítka , které nahradilo původní tlačítko sdílení. Také se může na obrazovce objevit jeden z dalších typů ukončení sdílení.


Obr. 14: možné varianty ukončení sdílení obsahu

Dále je možné zobrazit chaty a seznam lidí , kteří se dívají na dané video. Kromě videa tedy můžete s diváky komunikovat přes chat, určit, aby konkrétní osoba mohla prezentovat (postaví se před tabuli a bude prezentovat ze svého počítače pomocí sdílení), nebo ho z videokonference vyloučit.

Ukončení videokonference se provádí pomocí červeného tlačítka pro ukončení hovoru .

Po ukončení se zobrazí informace o schůzce na hlavní straně týmu. Najdete zde veškeré chaty, přiložené soubory a záznam schůzky (pokud ji učitel nahrával).

Obr. 15: po ukončení schůzky se na hlavní ploše týmu zobrazí podrobnosti a záznam schůzky

Kliknutím na video jej přehrajete. Video se ukládá do služby Stream v Office 365. Videa tedy najdete na hlavní ploše týmu v MS Teams a MS Stream.