Výuka v MS Teams (základní využití)

V rámci služby Office 365, kterou provozujeme na SU, lze výuku realizovat prostřednictvím aplikace MS Teams. Jedná se o aplikaci, která se spouští z počítače s operačním systémem Windows, macOS nebo přes webový prohlížeč MS Edge/Google Chrome. Jiné prohlížeče nejsou plně podporovány. Nelze přes ně například realizovat audio/video přednášky.

Týmy si může v rámci školní licence vytvářet každý uživatel MS Office 365. Tvůrcem týmu je automaticky vlastník (učitel), který řídí nastavení a přístupy ostatním členům. Vlastník může člena nastavit jako dalšího vlastníka.

Základní doporučení užití

Pro plnou funkčnost doporučujeme instalaci desktopové aplikace MS Teams pro Windows, Mac nebo Linux. Stažení aplikace je k dispozici na adrese https://teams.microsoft.com/downloads

Po instalaci desktopové aplikace se přihlaste pomocí uživatelského jména ve tvaru CROlogin@ad.slu.cz a hesla do CRO.

POZOR: CROlogin je váš osobní login do univerzitních systému, např. IS SLU, e-mailu, moodlu aj., ve tvaru podobném abc0001.

Po nainstalování se vám aplikace zobrazí v nabídce Start jako Microsoft Teams

Obr. 1: desktopová verze aplikace Teams v nabídce Start

Dále je možné využívat mobilní aplikace Teams pro platformu Android a iOS a webový prohlížeč MS Edge a Google Chrome. Ostatní webové prohlížeče neumožnují využití plné funkčnosti MS Teams.

Webová kamera a mikrofon

Pokud nemáte ve vašem zařízení zabudován mikrofon a kameru, budete si muset zajistit externí zařízení. Většina webových kamer má v sobě integrovaný mikrofon. Moderní notebooky mají v sobě tyto prvky rovněž integrovány. Jedná se tedy spíše o stolní počítače.

Internetové připojení

Pro pořádání video přednášek je potřeba dostatečně stabilní internetové připojení.

Postup pro učitele (vlastníka týmu)

V případě, že budete využívat desktopovou nebo mobilní aplikaci MS Teams,  musíte se do ní při prvním spuštění přihlásit, viz výše.

Obr. 2: úvodní přihlašovací obrazovka desktopové aplikace MS Teams

Pokud nemáte na počítači nainstalovanou aplikaci MS Teams nebo chcete využívat webovou verzi, přihlaste se na webovém portálu Office 365 – https://www.office.com

Obr. 3: přihlašovací okno MS Office 365

Na přihlašovací obrazovce zadejte

 • Uživatelské jméno ve tvaru CROlogin@ad.slu.cz, kde CROlogin je vaše přihlašovací jméno
 • heslo do CRO.

Po úspěšném přihlášení na portál Office 365 si z nabídky vyberte aplikaci Teams

Obr. 4: zobrazení seznamu dostupných aplikací MS Office 365

Pokud se zde tato aplikace nezobrazuje, klepněte na tlačítko Všechny aplikace. Dojde k rozbalení všech aplikaci Office 365, které máte k dispozici. Poté klikněte na aplikaci Teams.

Obr. 5: zobrazení všech dostupných aplikací MS Office 365

Kliknutím na ikonu Teams aplikaci otevřete. Zobrazí se Vám seznam Týmů, které máte aktuálně k dispozici. Kliknutím na konkrétní ikonu týmu se tento tým otevře. Při dalším otevření aplikace Teams se tento tým otevře automaticky.

Obr. 6: zobrazení seznamu týmů, které máte k dispozici

V levé části okna se nachází různé funkční ikony – Aktivity, Chat, Týmy, Zadání, Kalendář, Hovory, Soubory.

 • Aktivity – zobrazují aktuální upozornění
 • Chaty – zobrazují chaty z jednotlivých týmů
 • Týmy – zobrazí seznam týmů, na které máte práva
 • Zadání – využívá se pro zadávání úkolů studentům a odevzdávání
 • Kalendář – zde se plánují události v jednotlivých týmech, zadávají se nové video-konverzační schůzky
 • Hovory – možnost provádění hovorů
 • Soubory – vaše soubory v Office 365 (v OneDrive)

Obr. 7: detail části aplikace Teams, která zachycuje soupis dostupných týmů a panel funkčních ikon v levé části

Vytvoření vašeho týmu (třídy)

V případě, že již máte právo na nějaký tým, zobrazí se vám tento tým v soupisu, viz Obr. 7: detail části aplikace Teams, která zachycuje soupis dostupných týmů a panel funkčních ikon v levé části. Pro založení nového týmu musíte nejprve kliknout na tlačítko Připojit se k týmu nebo vytvořit nový v pravé horní části okna.

Obr. 8: detail MS Teams, tlačítko pro vytvoření týmu

Pokud ještě nejste v žádném týmu, můžete si ho založit pomocí tlačítka Vytvořit nový tým, viz Obr. 9.

Obr. 9: MS Teams - prázdný seznam týmů, jelikož nemám na žádný přístupová práva

Zobrazí se Vám formulář pro výběr typu týmu viz. Obr. 10:. Pro vytvoření třídy, určené pro vaši výuku, zvolte možnost Třída.

Obr. 10: formulář pro vytvoření týmu

V dalším kroku si musíte zvolit název vaší třídy a základní popis.

Obr. 11: tvorba nového týmu

Po vyplnění názvu a popisku klikněte na tlačítko Další. Tím dojde k vytvoření týmu (třídy). Nyní můžete přidat studenty a učitele. Tento krok můžete přeskočit pomocí tlačítka Přeskočit.

Potřebné uživatele můžete postupně přidávat ručně. Ve formuláři budete vypisovat jméno a příjmení osoby. Formulář je interaktivní a bude vám nabízet seznam osob, které odpovídají zadaným údajům. Vlastník třídy je zároveň učitel v daném týmu a může kromě nastavení týmu upravovat práva dalších osob. Uživatele lze přidávat ručně také později.

Obr. 12: dokončení tvorby nového týmu - můžete přidávat ručně osoby, nebo přeskočit

Nyní je vytvořena vaše třída (tým). Úspěšným vytvořením se zároveň tým otevře. Kliknutím na tlačítko Týmy (v levé části okna) se opět zobrazí úplný seznam vašich týmů. Nově přibude váš vytvořený tým.

Obr. 13: hlavní plocha týmu

Jak přidat osoby do třídy (studenty nebo učitele)

Jako vlastník třídy máte možnost tuto třídu dále spravovat. Osoby můžete přidávat do týmu pomocí kódu týmu, který pošlete emailem.  Pomocí kódu týmu se osoba přidá přímo, bez nutnosti odesílat žádost.

Navíc může vlastník přidávat členům týmu práva Vlastník nebo Člen.

 • Vlastník má plná práva týmu.
 • Člen má omezená práva, jedná se o studenty.

Postup generování kódu týmu

Kód týmu si můžete jednoduše vygenerovat a zaslat studentům stejně jako link. Nemusíte osoby tedy ručně zadávat nebo schvalovat jejich žádosti.

Obr. 14: generování kódu týmu

Tlačítkem Generovat se vám vygeneruje kód, který následně můžete kopírovat a odeslat studentům emailem.

Obr. 15: detail vygenerovaného týmu

Jak vytvořit videokonferenční schůzku

Videokonferenční schůzku si můžete vytvořit jednoduše přes Kalendář (v levé části nabídek).

Obr. 16: vytvoření nové schůzky v Kalendáři

V Kalendáři si můžete zobrazit naplánované schůzky nebo vytvořit nové schůzky.

Videokonferenční schůzky můžete jednoduše vytvořit kliknutím na tlačítko Nová schůzka

Zobrazí se jednoduchý formulář pro založení nové schůzky.