Chatování a volání ve skupině

MS Teams lze využívat nejen k individuálnímu volání či telekonferencím přes vytvořené schůzky, ale také k chatování ve skupinách, nebo mezi uživateli v Office 365. Vaše chaty se ukládají do konverzací a zobrazit si je můžete kliknutím na tlačítko Chat v levém panelu okna MS Teams.

obr. 1 aplikace MS Teams
1 – tlačítko pro zobrazení všech chatů
2 – tlačítko pro nový chat
3 – tlačítko pro zobrazení dalších možností, konkrétně pro zobrazení možnosti přidání názvu chatu
4 – pole pro vkládání textů a obrázků do chatu

Nový chat lze začít kliknutím na tlačítko , které se nachází v horní liště vedle vyhledávacího pole. Dále přes možnost Chat v levé části okna MS Teams, kde zvolíte možnost Nový chat. Tím dojde k otevření pole pro zadávání adres. Můžete zadat jednoho nebo více uživatelů.

obr. 2 vkládání účastníků vašeho chatu (skupiny) s možností si tuto skupinu pojmenovat

Každý chat si můžete pojmenovat kliknutím na tlačítko  v pravé části okna. Dojde k zobrazení řádku pro zadání názvu chatu (skupiny). Skupina se založí po odeslání první zprávy.

obr. 3 pole pro vkládání textů, příloh a obrázků do chatu

Zprávy se píší a odesílají v dolní části okna, viz obr. 3. Texty můžete dále graficky upravovat (), označit důležitost (), přidávat přílohy (), smajlíky (), gify, samolepky a odkazy na různé online služby.

Pokud chcete upozornit (označit) nějakého uživatele, napište nejprve @ a pak rovnou jeho příjmení, ve tvaru: @uživatel. Z nabízených možností vyberte požadovaného uživatele.

obr. 4 rozšířené možnosti grafických úprav textu v chatu

„Lajkování“ a možnosti zpráv v chatu

Jednotlivé konverzace můžete dále „lajkovat“, uložit, upravit (pokud se jedná o váš text), vymazat nebo nasdílet. Stačí jen na daný text najet kurzorem myši a zobrazí se vám zmíněné možnosti, kde si vyberete tu, kterou potřebujete. 

obr. 5 detail části konverzace s možností „lakování“, uložení zprávy, úpravy aj.

Možnosti vlákna chatu

U každého vlákna máte možnost nastavení, např. vypnutí oznámení nebo opuštění chatu.

obr. 6 možnosti vlákna chatu

Komunikace v týmu

obr. 7 hlavní obrazovka týmu

V týmu je možné rovněž vytvářet konverzace. Můžete vytvořit konverzaci nebo oznámení a nastavit, kdo na ně může reagovat. Rovněž zde můžete vytvářet formátovaný text, vkládat odkazy, tabulky, odstavce atd. Tyto možnosti se skrývají opět pod ikonou .

obr. 8 detail části textového editoru chatu

Finální text se odesílá pomocí ikony Odeslat () v pravé části možností chatu.

Sdílení obrazovky a možnost vzdáleného ovládání

S uživateli ve skupině si můžete zároveň volat a sdílet obrazovku. To se provádí pomocí tlačítek  v pravém rohu chatu, viz obr. 9.

obr. 9 detail chatu s možností hovoru a sdílení obrazovky s účastníky chatu

Při sdílení obrazovky si nejprve vyberete, co chcete sdílet. MS Teams pak spojí hovor všem účastníkům skupiny. Po přijetí hovoru se uživatelům zobrazí sdílené okno.

obr. 10 detail funkce sdílení obrazovky, kde si musíte nejprve vybrat, které okno v počítači chcete sdílet

Účastníkům skupiny se zobrazí při sdílení oznámení, že chcete sdílet obrazovku. Pokud ji protistrana přijme, zobrazí se mu vaše okno. Můžete tak přímo ukázat dění na vašem počítači, nebo v dané aplikaci.


Účastníkům se zobrazí okno pro přijetí hovoru. Po přijetí se sdílí pouze obraz. Pokud chcete komunikovat i hlasově, musíte povolit funkci Pojďme si popovídat.


Příjemci sdílení mohou požádat o řízení vašeho okna. Pokud ji odesílatel povolí, budete moci ovládat jeho sdílené okno.

obr. 11 při sdílení obrazovky můžete požádat o řízení okna a aktivaci hlasových funkcí

Před aktivním ovládáním ale bude odesílatel vyzván k tomu, aby řízení povolil. Pokud řízení povolí, budete moci sdílené okno ovládat stejně jako na vašem počítači.


Sdílet okno aplikace a řízení lze provádět v každém hovoru, který realizujete přes MS Teams.