IS SU je přístupný na této adrese

https://is.slu.cz

Informace k přihlašování do systému

Informační systém Slezské univerzity (IS SU) je podporován a využíván na všech univerzitních součástech a slouží především k evidenci a správě ve třech základních oblastech:

  • Studijní programy (jejich obory, programy a předměty)
  • Studenti (přihlášení, registrace na předměty a zkoušky, známky studia)
  • Rozvrhy (místnosti a vědecko-pedagogičtí pracovníci)

K podpoře uživatelů IS SU je možné využívat několik zdrojů a kontaktních informací: