Cílem České akademické federace identit eduID.cz je poskytnout svým členům rámec pro vzájemné využívání identit uživatelů při řízení přístupu k síťovým službám a respektování ochrany osobních údajů. Operátorem federace je CESNET.


Výhody federace

  • Uživatel používá pouze jedno heslo pro přístup k více aplikacím.
  • Správci aplikací neudržují autentizační data uživatelů, ani neprovádí autentizaci.
  • Autentizace uživatele probíhá vždy v kontextu domovské organizace, citlivé autentizační údaje uživatele neopouští domovskou síť.
  • Federační infrastruktura poskytuje snadný, standardní a bezpečný způsob výměny informací o uživatelích.


Struktura federace

Do federace eduID.cz se může zapojit každá organizace, která splňuje podmínky tzv. Access Policy. Jednotlivé komponenty federace se dělí na poskytovatele identit (napojené na uživatelské databáze, provádí autentizaci a poskytují informace o uživatelích) a poskytovatele služeb (poskytují uživatelům federace online služby a zdroje).


Slezská univerzita a eduID.cz

Slezská univerzita v Opavě je do projektu zapojena od června roku 2009 jako poskytovatel identit (viz srpnové vydání NSU, strana 28).


Namátkové příklady praktického využití

  • Komfortní přístup k elektronickým informačním zdrojům, jejichž poskytovatelé jsou členy federace.
  • Přístup ke zdrojům dalších poskytovatelů služeb.
  • Služba Filesender.