Pro přístupy přes snímače a turnikety

 • do budovy rektorátu Olbrichova v Opavě
 • do budovy a učeben FVP na Bezručově náměstí 14 v Opavě
 • do Univerzitní knihovny v budově OPF Na Vyhlídce v Karviné
 • do hlavní budovy OPF na Univerzitním náměstí v Karviné
 • do učeben v budovách OPF na Univerzitním náměstí v Karviné a rektorátu na ulici Olbrichova v Opavě
 • do serverovny, učeben R1 a R2 a pracoven MÚ v budově rektorátu Na Rybníčku v Opavě

K rychlé automatické identifikaci přes snímače

 • na studijních odděleních (realizováno propojením s IS STAG)
 • v Univerzitní knihovně (realizováno propojením s IS Clavius)
 • pro docházkový systém na rektorátě (realizováno propojením s BIS4)

K tisku, kopírování a skenování

 • v Univerzitní knihovně v budově na Masarykové ulici 37 v Opavě

  V menzách pro objednávání a výdej obědů

  • na hlavní budově OPF (Univerzitní náměstí)
  • na budově kolejí OPF Kosmos (Einstein)

  Další

  • Při tisku a kopírování na OPF a na rektorátě
  • Při platbě v pokladně OPF
  • Jako ISIC (mezinárodní průkaz studenta) - studentské slevové karty (volitelně)

  Připravujeme

  • Další přístupy (na koleje, do budov, učeben, serveroven, skladů, knihoven, garáží, kolovny, otevírání závor apod.)
  • Přístupy k infoboxům (10 x v Opavě + 10 x v Karviné)