Pro přístupy přes snímače a turnikety pro vybrané osoby

 • do budovy rektorátu Olbrichova v Opavě
 • do budovy a učeben FVP na Bezručově náměstí 14 v Opavě
 • do Univerzitní knihovny v budově OPF Na Vyhlídce v Karviné
 • do hlavní budovy OPF na Univerzitním náměstí v Karviné
 • do budovy kolejí OPF Na Vyhlídce
 • do Edukační laboratoře OPF
 • do učeben v budovách OPF na Univerzitním náměstí v Karviné a rektorátu na ulici Olbrichova v Opavě
 • do serverovny, učeben R1 a R2 a pracoven MÚ v budově rektorátu Na Rybníčku v Opavě

K rychlé automatické identifikaci přes snímače

 • v Univerzitní knihovně (realizováno propojením s IS Tritius)
 • pro docházkový systém zaměstnanců rektorátu (realizováno propojením s BIS4)

K tisku, kopírování a skenování

 • v Univerzitní knihovně v budově na Masarykové ulici 37 v Opavě
 • na síťových tiskárnách v budovách OPF v Karviné

  Další

  • Při tisku a kopírování
  • Při platbě nebo vložení peněz na clearingový účet (ISKaM) na pokladně, recepci kolejí Na Vyhlídce nebo na knihovně OPF
  • Jako ISIC (mezinárodní průkaz studenta) - studentské slevové karty (volitelně)
  • Další přístupy (na koleje, do budov, učeben, serveroven, skladů, knihoven, garáží, kolovny, otevírání závor apod.)