Slevy poskytují obchodníci na obchodních místech uvedených v databázi slev na www.isic.cz. Obchodní místa jsou u vchodu či pokladen označena informační samolepkou.

Sleva je spokytována z prodejních cen zboží či služeb (pokud obchodník neurčí jinak, slevu pro držitele karet ISIC/ALIVE/ITIC nelze kombinovat - současně využít s jinými slevami)

Druhy slev

Existuje několik druhů slev, se kterými je možné se u obchodníků setkat:

 • 10%, 20%, 50% atd. - procentuální sleva - snížení prodejní ceny zboží či služeb o její určitou část vyjádřenou v procentech.
 • 2za1, 3za2 - exkluzivní nabídka - při platbě není účtován levnější ze dvou, resp. tří nakoupených produktů (při shodné ceně, kterýkoli z produktů určený obchodníkem).
 • 2+1 - ke dvěma placeným produktům je třetí zdarma (nejlevnější ze všch tří).
 • speciální cena - snížená cena pro držitele karet ISIC/ALIVE/ITIC
 • speciální nabídka - nabídka, v jejímž rámci držitel karty obdrží např. dárek při nákupu nad určitou finanční hodnotu.

Přesná specifikace slev je uvedena v databázi slev na www.isic.cz nebo bude na požádání sdělena konkrétním poskytovatelem.

Databáze slev

 • je unikátní seznam/přehled všech slev, které můžete s platným průkazem ISIC/ALIVE/ITIC získat v České republice.
 • Mezinárodní databáze slev s profily jednotlivých zemí je umístěna na www.isic.org

Podmínky získávání slev

 • Sleva může být poskytnuta pouze držitelům platného průkazu ISIC/ALIVE/ITIC.
 • Slevy lze využít opakovaně. Případné pravidla omezující četnost využití si určují jednotliví obchodníci sami
 • Držitel průkazu je o svém záměru využít slevu povinen informovat obchodníka před zahájením čerpání služby či nákupu zboží. Pozdější požadavek na poskytnutí slevy může být obchodníkem odmítnut.

Kontrola při využívání slev

pro využití slev je obchodník oprávněn (před, během i po nákupu) provést kontrolu oprávněnosti držitele průkazu na její využití a to následujícími způsoby:

 • vizuální kontrola fotografie a platnosti průkazu k danému dni
 • elektronická kontrola platnosti průkazu k danému dni

Průvodce slevami "Kam pro slevu s ISIC/ITIC/ALIVE"

 • Průvodce slevami "Kam pro slevy" je každoročně vydávaná informační brožura, kterou obdrží každý nový držitel průkazu ISIC/ALIVE/ITIC zárověň s nově vystaveným průkazem.