• Jedná se o mezinárodně uznávaný průkaz studenta s licencí ISIC.
  • Průkaz ISIC může být vydán a je platný i po dovršení 26 let věku. Je limitován pouze prezenční formou studia.

Aktivace průkazu

Využití IDK s licencí ISIC

  • Využití IDK v rámci SU nelznete zde.
  • Informace o poskytování slev držitelům platných průkazů ISIC naleznete zde.

Platnost licence ISIC

  • Licence ISIC je zpoplatněna částkou 180 Kč/rok, více informací naleznete zde.
  • Prodloužení platnosti licence se provádí zakoupením re-validační známky(180Kč/ks/rok), více informací ohledně re-validačních známek naleznete zde.

Informace o slevách ISIC ve Slezsku naleznete zde.