Nový obrázek


Karta ISIC (International Student Identity Card) je mezinárodní multifunkční studentský průkaz, který vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO.

Slouží jako průkaz identity a doklad o studiu na Slezské univerzitě v Opavě. Je uznávána v České republice i v zahraničí a zakládá nárok na studentské slevy (například v dopravě) a na slevy v mezinárodní síti smluvních partnerů ISIC.

Podmínkou získání (a trvání platnosti) karty ISIC je probíhající studium denní formy. Dolní ani horní věková hranice pro získání karty ISIC není stanovena. Karta ISIC tedy může být vystavena i studentovi staršímu 26 let. Kartu ISIC vydanou jinou institucí nelze využívat jako průkaz studenta Slezské univerzity v Opavě!

Detailní popis účelu a využití identifikačních karet naleznete zde.

Kartu ISIC můžete využívat také ve virtuální verzi prostřednictvím mobilní aplikace Alive App. V aplikaci naleznete seznam smluvních partnerů ISIC, u nichž můžete čerpat slevy a to i v podobě bodů na mapě nejbližšího okolí. Virtuální karta ISIC aktivovaná v mobilní aplikaci Alive App umožňuje čerpání slev stejně jako její plastová verze. Na půdě univerzity je však k prokazování identity a přístup přes snímače zatím nutné využívat výhradně plastovou verzi této karty.

Aktivace karty ISIC v aplikaci Alive app
 • Kartu lze v aplikaci aktivovat poté, co byla vyrobena její plastová verze, která je
  • buď připravena k vyzvednutí na výdejním místě,
  • nebo jste si ji na výdejním místě vyzvedli a karta je v oběhu.
 • Stáhněte si aplikaci Alive App.
 • V aplikaci zadejte číslo licence přidělené vaší kartě ISIC, které naleznete
  • po přihlášení na portál karty.slu.cz v sekci Moje karta, nebo
  • na své plastové kartě jako ISIC card number.
Platnost karty ISIC
 • Elektronická platnost v systémech Slezské univerzity
  • karta ISIC je elektronicky platná po celou dobu trvání denního studia. Během této doby lze prostřednictvím přiložení karty k elektronické čtečce potvrdit identitu držitele a trvání denního studia. Zároveň lze kartu ISIC využívat k účelům popsaným v sekci Účel a využití.
 • Vizuální platnost karty ISIC
  • Vizuální platnost slouží k ověření platnosti karty v situacích, kdy není k dispozici elektronická čtečka. Vizuální platnost je uvedena jako údaj na plastové kartě nebo revalidační známce.
  • Období vizuální platnosti karty ISIC je omezeno maximálně na 16 měsíců. Začání nejdříve 1. 9. a končí 31. 12. následujícího kalendářního roku.
  • Vizuální platnost karty ISIC může prodloužit pracovník kartového centra na jednom z výdejních míst nalepením revalidační známky ISIC. Výdej revalidační známky je podmíněn uhrazením revalidačnho poplatku (viz Platnost licence ISIC níže).
 • Platnost licence ISIC
  • platná licence je nezbytná k čerpání výhod a slev spojených s kartou ISIC u smluvních partnerů ISIC.
  • Základní platnost licence je uvedena na plastové verzi karty jako Platnost, obnovená platnost licence je uvedená v aplikaci Alive App a v případě plastové verze karty na revalidační známce.
  • Platnost licence je možné po dobu trvání denního studia každoročně obnovit uhrazením revalidačního poplatku. Výši revalidačního poplatku a způsob jeho úhrady naleznete v příslušných sekcích.
   • Obnova platnosti licence virtuální verze vaší karty ISIC v aplikaci Alive App proběhne automaticky poté, co úhrada dorazí na účet univerzity (obvykle nejpozději do 2 dnů od úhrady poplatku)
   • Obnovu vizuální platnosti licence u plastové verze karty ISIC provede pracovník kartového centra na jednom z výdejních míst nalepením revalidační známky ISIC na zadní stranu karty.  Výdej revalidační známky je podmíněn uhrazením revalidačnho poplatku.
 • Upozorňujeme, že platnost karty ISIC končí dnem ukončení denní formy studia nehledě na uhrazený licenční nebo revalidační poplatek na příslušné období!