Existují dva druhy platnosti IDK – elektronická a vizuální.

Elektronická platnost

 • Souvisí s aktivací IDK v elektronických systémech SU nebo poskytovatele licencí GTS Alive, s.r.o. (dále jen „GTS“).
 • Trvá po celou dobu studia nebo zaměstnaneckého poměru.
 • Při ukončení studia nebo zaměstnaneckého poměru je IDK deaktivována v elektronických systémech SU i GTS.

  Vizuální platnost

  • Slouží k ověření platnosti IDK ve specifických případech, kdy není k dispozici jiný způsob ověření platnosti za pomoci elektronických systémů SU nebo GTS.
  • Je na IDK viditelně vyznačena a lze ji prodlužovat tzv. revalidačními známkami.
  • Průkaz absolventa bez licence ALIVE není potřeba prodlužovat re-validačními známkami, jeho platnost je neomezená a je vyznačena na kartě jako "Platnost od".
  • Není nutně stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení IDK.
  • Dle typu IDK:
  Průkaz Studenta, Zaměstnanec a Absolventa bez jakékoli licence
  • Platnost průkazu Studenta a Zaměstnance je stanovena do konce akademického roku, ve kterém byla IDK vydána.
  • V případě potřeby nebo zájmu je prodlužována zdarma revalidační známkou SU platnou do konce aktuálního akademického roku.
  • Platnost absolventského průkazu není potřeba prodlužovat, jeho platnost je neomezená a na kartě vyznačena jako "Platnost od".

  Průkazy s licencemi ISIC, ITIC nebo ALIVE
  • Jejich platnost je stanovena podle délky platnosti licence GTS, která může být platná až 16 měsíců (délka platnosti se odvíjí od data vydání).
  • První IDK s licencí GTS pro akademický rok 20XX/20YY jsou vydávány od 1. 9. 20XX (začátek akademického roku) a jejich platnost je do 31. 12. 20YY (konec následujícího kalendářního roku). Např. všechny IDK s licencí GTS, k nimž byly podány žádosti od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019, jsou platné do 31. 12. 2019.
  • V případě potřeby nebo zájmu je prodlužována revalidační známkou dané licence od GTS platnou do konce kalendářního roku, v němž končí daný akademický rok.
  • Prokazovat se tímto typem IDK na SU může student, zaměstnanec nebo absolvent i při neprodloužení (vypršení platnosti) dané licence. IDK dále zůstává aktivní v elektronických systémech SU (přestože už je neaktivní u GTS) a není tedy třeba žádat o výdej nové IDK nebo revalidační známky SU.

  Pokud není třeba prokazovat se ve specifických případech vizuální platností IDK, není ani třeba tuto platnost prodlužovat revalidačními známkami – IDK svou elektronickou platnost s koncem vizuální platnosti neztrácí.