Tyto stránky jsou věnovány systému identifikačních karet jako jednomu z univerzitních informačních subsytémů. Poskytují praktické a průběžně aktualizované informace k průkazům studentů, zaměstnanců a absolventů.


Co je to průkaz studenta, zaměstnance a absolventa?

Slezská univerzita v Opavě (dále jen SU) vystavuje studentům průkaz studenta a zaměstnancům průkaz zaměstnance a absolventům průkaz absolventa ve formě čipových identifikačních karet (dále jen „IDK“) opatřených těmito údaji:

 • Jméno
 • Příjmení 
 • Fotografie
 • Identifikátor osoby
 • Číslo karty
 • Datum narození
 • Platnost licence (v případě průkazu s jakoukoli licencí)
 • Číslo licence (v případě průkazu s jakoukoli licencí)
 • Platnost


  Každé fyzické osobě – studentovi, zaměstnanci a absolventovi SU – je vydán průkaz (IDK), který je aktivní v elektronických systémech SU po celou dobu jeho studia nebo zaměstnaneckého poměru. Kromě této elektronické platnosti je s každou IDK svázána i tzv. vizuální platnost, která je na IDK vyznačena a kterou lze prodlužovat revalidačními známkami.

  Ve znění zákona č. 111/1998 Sb. (§57) je dokladem o studiu na vysoké škole v řádném studijním programu průkaz studenta. Dle čl. 9 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě v úplném znění platném od 1. 9. 2013 je student povinen se při kontrole studia prokázat platným průkazem studenta opatřeným aktuální fotografií. V tomto případě se jedná o elektronickou platnost svázanou s aktivním stavem studenta v informačním systému studijní agendy.

   Dotazy a připomínky prosím zasílejte na adresu karty (at) slu.cz.