Nový obrázek
  • Jedná se o průkaz zaměstnance bez jakékoli licence.
  • Jedná se o mezinárodně uznávaný průkaz učitele s licencí ITIC
  • Žádost o tento typ průkazu může podat pouze akademický pracovník, který má smlouvu uzavřenou minimálně na dodu jednoho akademického roku.

Využití IDK s licencí ITIC

  • Využití IDK v rámci SU nelznete zde.
  • Více informací o podmínkách ITIC a možnostech využití slev naleznete na internetové adrese www.isicpoint.cz/itic-karta.
  • Informace o poskytování slev držitelům platných průkazů ITIC naleznete zde.

Platnost licence ITIC

  • Licence ITIC je zpoplatněna částkou 250 Kč/rok, více informací naleznete zde.
  • Prodloužení platnosti licence se provádí zakoupením revalidační známky (250 Kč/ks/rok), více informací ohledně revalidačních známek naleznete zde.
    Nový obrázek