• Jedná se o mezinárodně uznávaný průkaz studenta s licencí ALIVE
  • Žádost o tento typ průkazu může podat pouze student distanční a kombinované formy studia

Využití IDK s licencí ALIVE

  • Využití ID karty v rámci SU nelznete zde.
  • Více informací o podmínkách ALIVE naleznete na internetové adrese www.alive.cz.
  • Informace o poskytování slev držitelům platných průkazů ALIVE naleznete zde.

Platnost licence ALIVE

  • Licence ALIVE je zpoplatněna částkou 180 Kč/rok, více informací naleznete zde.
  • Prodloužení platnosti licence se provádí zakoupením re-validační známky(180Kč/ks/rok), více informací ohledně re-validačních známek naleznete zde.