• Výroba první IDK pro každého studenta, zaměstnance a absolventa je zdarma. U licencovaných průkazu ISIC, ALIVE, ITIC je s výdejem spojen licenční poplatek.
  • Výroba druhé a další IDK jedné fyzické osobě je zpoplatněna manipulačním poplatkem 150 Kč.
  • Vydání nebo prodloužení platnosti IDK s některou z licencí GTS (ISIC, ITIC, ALIVE) je zpoplatněno licenční částkou 250 Kč/rok, kterou SU nijak nenavyšuje a celou jí platí poskytovateli licencí GTS.
  • Prodloužení vizuální platnosti
    • studentské IDK, která je bez jakékoli licence, je zdarma
    • studentské IDK s licencí ISIC, ALIVE a zaměstnanecké IDK s licencí ALIVE, ITIC je zpoplatněno částkou 250 Kč/rok
    • licencovaných i nelicencovaných IDK se provádí nalepením revalidační známky

Typ karty

Úkon

Poplatek

Karty bez licence


(STUDENT,

ZAMĚSTNANEC

ABSOLVENT)

Výroba 1. karty

ZDARMA

Výroba každé další karty
(ztráta, poškození, změna příjmení)

150,- Kč
(manipulační poplatek)

Prodloužení vizuální platnosti revalidační známkou

ZDARMA

Karty s licencí


(ISIC, ITIC, ALIVE, ALIVE zaměstnanec, ALIVE absolvent)

Výroba 1. karty

250,- Kč
(licenční poplatek)

Výroba každé další karty
(ztráta, poškození, změna příjmení, přechod na komb.st.)

400,- Kč
(250,- Kč licenční poplatek +
150,- Kč manipulační poplatek)

Prodloužení platnosti a vydání revalidační známky

250,- Kč
(licenční poplatek)