1. Kdy si mohu identifikační kartu (dále jen IDK) - průkaz studenta nebo zaměstance - vyzvednout?

  Studenti nastupující do prvního ročníku (bakalářského, magisterského nebo doktorského) studia si mohou IDK vyzvednout nejdříve začátkem akademického roku, tj. od 1. září. Výdej všech IDK (průkazu studenta nebo zaměstance) je pak možný během celého akademického roku s ohledem na úřední hodiny kartových center.

 2. Kde si mohu IDK vyzvednout?

  Od 23. září 2013 jsou pro Vás připravena dvě výdejní místa, na kterých Vám kartu vydáme, popřípadě poradíme či poskytneme informace o IDK na naší univerzitě.

  Výdejní místo v Opavě

  Výdejní místo v Karviné

 3. Jaký je roční poplatek ISIC, ALIVE Student, ALIVE Zaměstnanec a ITIC?

  Poplatek při pořízení licencované IDK na SU je stanoven na 180 Kč, každoročně se průkaz prodlužuje holografickou známkou v ceně 180 Kč/ks. Poplatek se hradí bezhotovostně dle těchto pokynů.

 4. Proč na IDK s licencí (ISIC, ALIVE, ITIC) musím použít jen holografickou známku za poplatek?

  Tato podmínka je stanovena smluvním ujednáním mezi univerzitou a oprávněným vydavatelem a správcem licencí v ČR (GTS ALIVE s.r.o.). Podmínka má omezit zneužívání vzhledu karty bez platné licence k neoprávněnému čerpání studentských a zaměstnaneckých slev pro ISIC, ALIVE a ITIC průkazy.

 5. Mohu požádat o ISIC i po dosažení 26 let?

  Ano, ISIC není omezen věkem, ale pouze formou studia. ISIC IDK mohou držet pouze studenti prezenční formy studia. Pro kombinované studium nabízíme IDK s licencí ALIVE.

 6. Co mám dělat, když ztratím průkaz?

  Neprodleně nahlaste jeho ztátu prostřednictvým webové aplikace, kterou naleznete na https://karty.slu.cz. Přihlašovací jméno a heslo je stejné jako pro přihlášení k IS STAG nebo k účtu univerzitní elektronické pošty. K tomuto účelu slouží záložka nahlásit ztrátu studijního průkazu. Ztracená IDK Vám bude zablokována z důvodu jejího možného zneužití a budou vám poskytnuty další informace podle typu a platnosti vaší IDK.

  1. Podejte si novou žádost o vydání IDK (pravý nabídkový panel, záložka "nová žádost").
  2. Výroba a výdej IDK jsou zpoplatněny manipulačním poplatkem 180 Kč. Platbu lze provést pouze bezhotovostně.
   1. v případě, že žádáte o ISIC, ALIVE nebo ITIC průkaz uhraďte částku 330 Kč (částka 180 Kč za poskytnutí licence a manipulační poplatek 150 Kč)
   2. v případě, že žádáte o nelicencovyný typ Student, Zaměstnanec uhraďte částku 150 Kč jako manipulační poplatek.
  3. Standardní doba výroby IDK je 5 pracovních dnů. Zpoplatněná IDK je vyrobena až po připsání platby na účet SU. Stav výroby můžete sledovat na https://karty.slu.cz.
 7. Kde naleznu aktuální seznam slev poskytovaných držitelům IDK s některou z licencí ISIC/ITIC/ALIVE?

  Informace k ISIC, ITIC a ALIVE slevám najdete všechny na adrese www.isic.cz.