Poskytnuté informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Předmět žádosti:  Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

sdělení, zda a případně jak je ve vašich interních předpisech upraveno zakládání spin-off společností

Poskytnuté informace: Žádosti bylo plně vyhověno.

Byla poskytnuta informace, že ve vnitřních předpisech Slezské univerzity v Opavě, ani v jejích vnitřních normách, není upraveno zakládání spin-off společností.