Poskytnuté informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Předmět žádosti: Žadatel žádal informaci, jak jsou splněny a dodržovány počty vyhrazených parkovacích stáních na parkovacích plochách univerzity, a to zejména pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, držitele průkazu ZTP/P u budovy Olbrichova 625/25, Opava.

Poskytnuté informace: Ve věci výše uvedené žádosti bylo uvedeno, že vyhrazené parkovací místo bylo řádně označeno.


2. Předmět žádosti: Žadatel požádal o poskytnutí informace v souvislosti s využíváním služeb JUDr. Tomáše Hulvy, na základě které veřejné zakázky nebo kterého výběrového řízení využívá nebo využívala služeb tohoto advokáta. Dále pak jakou smlouvou nebo smlouvami bylo anebo je čerpání jeho právní moci podloženo (žádost o anonymizované kopie takové smlouvy nebo smluv).

Poskytnuté informace: Univerzita jako povinný subjekt žadateli sdělila, že v současné době nejsou využívány žádné služby od JUDr. Tomáše Hulvy. V minulosti byly služby tohoto advokáta využívány na základě smlouvy o poradenské činnosti, jejímuž uzavření předcházelo poptávkové řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.