Poskytnuté informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Předmět žádosti:  Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

  1. zda-li dochází k peněžitým platbám mezi Slezskou univerzitou v Opavě a společností www.scio.cz, s.r.o. (IČO: 27156125)
  2. pokud ano, zažádal žadatel o zaslání seznamu těchto plateb s účelem platby a rozdělených do jednotlivých let od zahájení plateb
  3. zaslání smlouvy mezi Slezskou univerzitou a společností www.scio.cz.

Poskytnuté informace: Žádosti bylo plně vyhověno.

  • K bodu 1) uvádíme, že dochází k peněžitým platbám ze strany Slezské univerzity v Opavě vůči společnosti www.scio.cz, s.r.o., a to na základě uzavřených dvoustranných smluv o dílo.
  • K bodu 2) a 3) uvádíme, že platby probíhaly od roku 2008 dosud – viz přílohy Přehled faktur, Faktura 2008 a Smlouvy.