Poskytnuté informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Předmět žádosti: Žádost směřovala k poskytnutí informace, zda došlo ke zjištění, který konkrétní zaměstnanec odpovídá za pochybení při párování plateb a zadávání informace do systému, v důsledku čehož vznikla povinnost Slezské univerzitě v Opavě zaplatit povinnému na nákladech exekuce, a jaká opatření (kroky) směřující k takovému zjištění byla již učiněna.

Poskytnuté informace: Žadateli byla poskytnuta informace, že postup pracovníků byl standardní. K pochybení došlo při provádění párování plateb a zadávání informace do systému, v důsledku čehož nebyla platba evidována a stav pohledávky aktualizován. Do systému má přístup více zaměstnanců, nelze spolehlivě zjistit, který konkrétní zaměstnanec za pochybení odpovídá. V případě zjištění, bude případ předán škodní komisi, která viníkovi uloží povinnost škodu uhradit.


2. Předmět žádosti: Žadatel požádal o sdělení počtu zaměstnanců zaměstnaných na univerzitě na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr, a také počet externích spolupracovníků (zvlášť zaměstnaných na DPP a DPČ) k 1. lednu 2013, 1. lednu 2014 a 1. lednu 2015.

Poskytnuté informace: Požadovaná informace byla žadateli plně poskytnuta (viz zde).


3. Předmět žádosti: Žádost směřovala ke zjištění, kolik žádostí o informace univerzita obdržela v období mezi 1. 1. - 31. 12. 2013 a 1. 1. – 31. 12. 2014

Poskytnuté informace: Informace byla žadateli poskytnuta v celém rozsahu. Za rok 2013 univerzita neobdržela žádnou žádost, za rok 2014 jednu žádost.