• Za poskytování informace se vyžaduje úhrada nákladů za vytištění požadované informace, pořízení fotokopie nebo záznamu informace a zaslání žadateli. Nepřesáhnou-li věcné náklady za informace poskytnuté jednomu žadateli částku 50,- Kč, poskytují se zdarma.
 • Úhrada nákladů v penězích se vyžaduje ve výši za:
 • a) cenu kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí:

  • černobílá formát A4 jednostranná kopie z volných listů - 1,50 Kč
  • černobílá formát A4 oboustranná kopie z volných listů - 2,00 Kč
  • černobílá formát A4 jednostranná kopie z vázaných předloh - 1,50 Kč
  • černobílá formát A4 oboustranná kopie z vázaných předloh - 2,50 Kč
  • černobílá formát A3 jednostranná kopie z volných listů - 2,50 Kč
  • černobílá formát A3 oboustranná kopie z volných listů - 3,50 Kč
  • černobílá formát A3 jednostranná kopie z vázaných předloh - 2,50 Kč
  • černobílá formát A3 oboustranná kopie z vázaných předloh - 4,00 Kč
  • barevná formát A4 jednostranná kopie - 12,00 Kč
  • barevná formát A4 oboustranná kopie - 24,00 Kč
  • barevná formát A3 jednostranná kopie - 18,00 Kč
  • barevná formát A3 oboustranná kopie - 36,00 Kč
  • mapy v měřítku 1:500 (do r. 1980) - 80,00 Kč
  • mapy v měřítku 1:500 (od r. 1981) - 120,00 Kč
  • mapy v měřítku 1:2000 - 80,00 Kč
  • mapy v měřítku 1:10000 - 140,00 Kč
  • mapy v měřítku 1:15000 (do r. 1970) - 40,00 Kč
  • mapy v měřítku 1:25000 - 90,00 Kč
  • mapy v měřítku 1:50000 - 50,00 Kč
  • mapy v měřítku  1:2000 (rematrice)  - 35,00 Kč
  • mapy v měřítku 1:25000 (mapové listy) - 120,00 Kč
  • mapy v měřítku 1:15000 (rejstřík ulic) - 400,00 Kč

  b) cenu technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to

  • CD disk - 10,00 Kč

  c) cenu počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku

  • černobíle formát A4 - 2,00 Kč
  • barevně formát A4 text - 6,00 Kč
  • barevně formát A4 grafika - 12,00 Kč

  d) poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb

  e) osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání jednu hodinu

  • za každou započatou hodinu - 100,-Kč

   Úhrada nákladů se provádí před podáním informace, a to buď:

    • hotově na pokladně FPF SLU -  Hradecká 665/17, 746 01 Opava, nebo
    • převodem na účet, a to dle instrukcí, které budou žadateli předem sděleny.