Poskytnuté informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Předmět žádosti:  Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

  1. Tímto žádám o poskytnutí informací, zda univerzita/vysoká škola (adresát) poskytuje členům své akademické obce ubytovací a stravovací služby a jakým způsobem.
  2. Žádám o informaci, zda pokud univerzita/vysoká škola (adresát) poskytuje členům své akademické obce ubytovací a stravovací služby, zda zřizuje účelové zařízení pro zabezpečování ubytovacích a stravovacích služeb.
  3. Pokud je odpověď na dotaz 1) nebo 2) kladná, prosím o informaci, jakým způsobem je činnost těchto služeb financovaná. Zejména, zda je financovaná pouze z vlastních příjmů, tj. z příjmů za tyto služby, nebo zda finanční prostředky poskytuje z vlastních prostředků také univerzita/vysoká škola nebo se na jich provozu finančně podílí i její fakulty a jakým způsobem (a případně, zda je zde nějakého rozdílu při financování ubytování a stravování). A zároveň žádám o poskytnutí rozpočtu, který se týká poskytování těchto služeb za uplynulé 4 rozpočtové roky, včetně současného. Rovněž prosím o informaci, zda jsou provozovány i provozy, které musejí být financovány z ostatních provozů či jiným způsobem, tj. ztrátové menzy.
  4. Pokud je odpověď na dotaz 1) kladná, prosím o informaci, jakým způsobem je stanovena cena jednoho jídla.
  5. Pokud je odpověď na dotaz 1) kladná, prosím o informaci, jakým způsobem je stanovena cena ubytování.
  6. Pokud je odpověď na dotaz 1) kladná, prosím o informaci, jaká je průměrná cena jednoho jídla (porce) s dotací od MŠMT, a jaké je průměrná cena jednoho jídla (porce) bez dotace od MŠMT.
  7. Pokud je odpověď na dotaz 1) kladná, prosím o informaci, jaká je průměrná cena ubytování jednotlivých druhů ubytování (cena za pokoj/buňku/lůžko za stanovené časové období).
  8. Pokud univerzita/vysoká škola (adresát) poskytuje členům své akademické obce ubytovací služby a v jejich okolí i služby stravovací, jaká jídla jsou v těchto provozech vydávána (snídaně/oběd/večeře) a v jakém poměru.

Poskytnuté informace: Žádosti bylo plně vyhověno. Odpovědi v přiloženém souboru níže.