Poskytnuté informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Předmět žádosti: Žadatel požádal o poskytnutí informace v souvislosti s využíváním služeb JUDr. Tomáše Hulvy, na základě které veřejné zakázky nebo kterého výběrového řízení jsou využívány služby tohoto advokáta. Dále pak jakou smlouvou je čerpání jeho právní moci podloženo (žádost o anonymizovanou kopii smlouvy a poskytnutí kopie právní moci k zastupování Slezské univerzity v Opavě při všech právních úkonech).

Poskytnuté informace: Ve věci výše uvedené žádosti bylo uvedeno, že Slezská univerzita v Opavě již nevyužívá služeb JUDr. Tomáše Hulvy