Sociální poradenství v Poradenském centru zajišťuje sociální pracovník, který splňuje zákonem dané požadavky na výkon povolání dle zákona č. 108/2006 Sb., Zákona o sociálních službách v platném znění. Nabídka sociálního poradenství v rámci Poradenského centra vychází ze zpracované koncepce.

Cílové skupiny, kterým jsou služby určeny
•    uchazeči o studium
•    studenti SU
•    absolventi SU
•    zaměstnanci SU

Sociální poradenství na SU nabízíme v těchto oblastech:

Oblast sociálně-právní:
•    poradenství ohledně bydlení uchazečů, studentů a absolventů – v případě hledání vhodného nájemního, případně podnájemního bydlení. Poradenství se týká zejména pomoci při komunikaci s majiteli a pronajímateli nemovitostí, kontroly nájemních a podnájemních smluv, či smluvních podmínek, pomoc s případným vymáháním nevrácené kauce nebo pomoc při zákonném uplatňování svého občanského práva.
•    poradenství ohledně zdravotního a sociálního pojištění uchazečů, studentů a absolventů - poradenství zaměřené na zákonné povinnosti studentů při placení pojistného, a to jak na zdravotní, tak na sociální pojištění.
•    poradenství ohledně možnosti řešení dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu uchazečů, studentů, či absolventů (např. možnosti přiznání invalidity) - uvedené poradenství je poskytováno např. v případech, kdy zdravotní stav klienta neumožňuje plné zapojení do běžného života a je evidentní míra poklesu pracovního uplatnění absolventa, případně se jedná o změnu zdravotního stavu po úrazu klienta apod.
•    poradenství ohledně platných právních předpisů v jiné sociální oblasti (např. rodinné právo, občanské právo, …) - poradenství a pomoc při řešení situací, dotýkajících se různých oblastí života – občanského, rodinného apod.

Oblast finančního a dluhového poradenství:

•     poradenství v oblasti podpory finanční gramotnosti - možnosti řešení dluhové problematiky
•     prevence vzniku dluhové problematiky
•     poradenství a pomoc s řešením exekucí a oddlužení

Dokumenty

Konzultace v rámci sociálního poradenství je možno využít v pondělí a ve středu 08:00 - 12:00 hod. dle individuální

(telefonické nebo e-mailové) domluvy v prostorách Poradenského centra na ulici Olbrichova 625/25,
bezbariérový přístup ze dvora výtahem, 1. poschodí.

Koordinátr centra: Hana Vojníková
Telefonický kontakt: +420 553 684 815
E-mailový kontakt: hana.vojnikova@slu.cz

Sociální poradkyně: PhDr. Beáta Koňařík Bakošová
Telefonický kontakt: +420 553 684 817
E-mailový kontakt: beata.bakosova@slu.cz

Služby Poradenského centra jsou pro cílové skupiny bezplatné.