Harmonogram napojování systémů a služeb na CRO

Všechny systémy a služby napojené na CRO jsou pro snadnou orientaci opatřeny logem, aby bylo zřejmé, že systém je připojen k CRO a lze se k němu hlásit novou elektronickou identitou (uživatelským účtem CRO).

CRO connect

Harmonogram přechodu elektronických identit uživatelů SU ze staršího systému SJP na nový systém CRO je časově rozdělen do následujících tří etap:

I. V první etapě (leden až březen 2017) budou napojeny nejvíce využívané systémy a služby informačních a komunikačních technologií SU, tedy ty, které jsou určeny všem studentům a pedagogům.

II. Ve druhé etapě (duben až červen 2017) budou převedeny systémy a služby, jichž zdaleka nevyužívají všichni studenti a zaměstnaci SU, nicméně jsou také velmi důležité.

III. V poslední etapě (červenec až září 2017) budou převedeny systémy a služby využívané menší skupinou uživatelů anebo ty s vlastním autentizačním systémem, které dosud nevyužívaly ani starší systém SJP.