Nové uživatelské jméno bude všem našim studentům i zaměstnancům automaticky generováno. Přitom jeho primární a nejdůležitější vlastností bude jedinečnost, neměnnost a neopakovatelnost. Díky jeho jednoduché skladbě (tři písmena a čtyři číslice) nebude problém si jej zapamatovat. Bude více nezávislé na příjmení uživatele, každá osoba bude mít jen jedno a nebude se tak muset měnit v mnoha různých situacích jako např.:

  • Uživatel může být student nebo zaměstnanec a běžně dochází k přechodům a/nebo souběhům mezi těmito rolemi (ze studenta se stává zaměstnanec nebo zároveň studuje i pracuje).
  • Student přestupuje mezi jednotlivými studii nebo jich má zapsáno více najednou.
  • U mnoha uživatelů dochází ke shodě příjmení.
  • Stejně tak běžně dochází ke změně rodinného stavu.
  • Ojediněle může dojít i ke změně pohlaví.

  Ve všech těchto případech mají takoví uživatelé v současné době pro každou z těchto rolí a každý z těchto stavů jiné uživatelské jméno a heslo (různé identity). V CRO bude mít jen jedno (jednu identitu).