CRO jsme vyvinuli a zavedli na základě rostoucích potřeb integrace ICT systémů a služeb provozovaných na SU. Nutným předpokladem úspěšného vývoje a implementace CRO bylo nespočet konzultací s partnery z ostatních VVŠ a s dodavateli našich ICT.

CRO je zásadní z pohledu správy a propojování systémů a databází, a to jak v současné době, tak také s výhledem do budoucna. Na SU provozujeme, vyvinuli jsme, vyvíjíme a budeme vyvíjet mnoho různých systémů a služeb. CRO urychlí a zjednoduší procesy související se zaváděním a rušením uživatelů těchto různých systémů a se změnami, které je provází v době, kdy jsou aktivní.