Při tvorbě uživatelského jména byl kladen důraz na následující vlastnosti:
  • Automatizaci: Zavedení nového účtu je řízeno zdrojovými systémy (pro zaměstnance personálním informačním systémem, pro studenty studijním informačním systémem) tak, aby se uživatelé zakládali automaticky a data o nich byla vždy aktuální a správná (tj. tak, jak jsou ve zdrojových systémech). Potřebné údaje o osobě budou při zavedení, zrušení nebo změně ve zdrojovém systému automaticky přenesena do všech návazných systémů.

  • Bezpečnost: Uživatelské jméno je jedna z autorizačních informací (spolu s heslem), které slouží k ověření totožnosti uživatele. Jako takové by nemělo být lehce uhodnutelné. Současná uživatelská jména zaměstnanců ve tvaru prijmeni nebo jmenoprijmeni může každý potenciální útočník zjistit relativně jednoduchým způsobem, čímž nemusí řešit první část ochrany elektronické identity a zbývá mu více času na odhalení hesla. Bezpečnost bývá často v protikladu k uživatelskému komfortu a je vždy na zváženou, zda jej v tomto rozporu preferovat. Nicméně se touto změnou samozřejmě snažíme mj. i o uživatelskou přívětivost – viz zejména následující dvě odrážky.

  • Neměnnost a jednotnost: Uživatelé s více rolemi (student, doktorand, zaměstnanec), stejně jako studenti s více studii anebo s přestupy a také lidé, kteří změní rodinný stav, budou již mít v systému pouze jeden účet – elektronickou identitu svázanou se svým automaticky generovaným neměnným uživatelským jménem. Všichni uživatelé navíc budou mít jednotný tvar uživatelského jména, s čímž se efektivně pracuje při integraci ICT systémů a služeb.

  • Jednoduchost: V mnoha případech se uživatelské jméno zkrátí.

  • Jedinečnost: Žádné uživatelské jméno se nesmí a nebude opakovat.

Podobná tvorba uživatelských jmen je používaná i na jiných VVŠ. Uvedené podmínky (jedinečnost, neměnnost a neopakovatelnost) také vychází z politik z. s. p. o. CESNET, kdy se těchto vlastností využívá např. v rámci projektu akademické bezdrátové sítě Eduroam a české federace identit eduID.cz.