Nové uživatelské jméno a heslo získáte registrací do CRO na adrese https://cro.slu.cz.

Abychom mohli naplnit výše uvedené potřeby a cíle, je třeba, aby se každý uživatel do CRO nejprve zaregistroval a získal tak svou elektronickou identitu (uživatelské jméno a heslo, které společně tvoří systémový identifikátor osoby). S ní pak bude moci přistupovat ke všem ICT systémům a službám, které jsou nebo budou na CRO napojeny. Elektronická identita každého uživatele bude prokazována uživatelským jménem a heslem.